Jakt:

10 tips til småviltjakt nær Oslo

Visste du at det er en rekke gode tilbud som passer for en helgetur for småviltjegere fra hovedstaden og omegn? Her får du ti tips til utvalgte jaktterreng for høstens jaktturer.

Orrfugl i flukt over skogen.
Orrfugl i flukt over skogen.

Høsten er en travel tid, og det kan virke vanskelig å finne jakt nært nok til at det passer med en helgetur. Heldigvis er Norge fullt av spennende muligheter for småviltjegere i Osloområdet. Og hvis du syns rypejakta ikke gikk som den skulle i år, husk at skogsfugljakt ikke er en dårlig erstatning, men rett og slett småviltets Formel 1.

Her får du tips til ti områder hvor du kan få deg jaktkort for en en helgetur.

Noen av tilbudene er for medlemmer i en lokalforening av Norges Jeger- og Fiskerforbund. I tillegg til å tilby jaktterreng til både medlemmer og ikke-medlemmer arrangerer de introjakter for ferske jegere. Virkelig noe å sjekke ut hvis du vil bli bedre kjent med jaktmiljøene i og rundt Oslo. (Husk at ferske jegere også kan få seg et gratis jaktort!)

 1. Småviltjakt i Marker - 75 min. fra Oslo

I dette terrenget til Opsal Grunneierlag på 18.000 daa. kan du jakte skogsfugl og annet småvilt, med og uten hund og bare en kort kjøretur fra Oslo. Det selges bare 6 kort i døgnet, så det blir ikke for trangt. 

Terrenget har variert vegetasjon, fra nyhogde flater til gammel hogstmoden skog. 

Småvilt - Opsal Gr.lag.

 2. Skogsfugljakt i Marker

Krog Grunneierlag tilbyr skogsfugljakt på 21.000 daa. Terrenget er variert med forskjellige skogs- og vegetasjonstyper og svært lett tilgjengelig.

Her kan du også leie Jovallsetra, en liten koie perfekt plassert i jaktterrenget.

Skogsfugl Krog Gr.lag

3. Småviltjakt i Maridalen

Solemskogen JFF er Oslos største jeger- og fiskerforening. Som medlem kan du kjøpe jaktkort i Sander-Lørenskogterrenget, så nær byen at du kan ta kollektiv dit.

Foreningen arrangerer også opplæringsjakt i terrenget og har mange andre gode tilbud til Oslos jegere.

Småvilt i Maridalen

 4. Småvilt på Åsnes, 15 mil fra Oslo

Hof Vestre JFF disponerer dette terrenget på rundt 100.000 daa. Det består av stort sett sammenhengende skogsområder med noen kantsoner mot bebyggelse. Det er et brukbart nettverk av skogsveier i terrenget. 

Foreningen selger kort til både medlemmer og ikke-medlemmer. De har også gapahuk, lavvo og en grillbu i terrenget, som er åpne for alle. Kun elgjakt 25.09-15.10.

Hof Vestre JFF - Åsnes

 5. Rausjømarka nær Oslo

Dette terrenget finner du i Østmarka-delen av Oslomarka. Mer sentralt kan det ikke bli for store deler av Oslos befolkning.

Terrenget disponeres av Rausjømarka JFF, en liten lokalforening i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningen ble i sin tid dannet av Rausjømarka vel, og driver også med fiskekultivering i markavannene. Er du tidlig ute til neste år kan du få kort på råbukk.

Småvilt Rausjømarka

 6. Nannestad og Hurdal - Bjerke JFF

Kun en time fra Oslo finner du dette terrenget som disponeres av Bjerke JFF. Medlemmer har bedre tilgang på jaktkort, men ikke-medlemmer bør også sjekke mulighetene for jakt i oktober.

Terrenget på 110.000 daa. er preget av barskog og slake åser og hellinger med innslag av myr og tjern. Skogsfuglbestanden har ligget på et stabilt nivå de siste årene. Harebestanden er også stabil og varierer lite. Terrenget egner seg for jakt med drivende hund.

Småvilt - Bjerke JFF

 7. Småviltjakt i Hurdal

Hurdal JFF selger jaktkort for dette varierte og spennende terrenget på ca. 90.000 daa. De melder om gode forhold for skogsfugl- og harejegere. Både medlemmer og ikke-medlemmer kan kjøpe rimelige sesong-, ukes- og døgnkort. Medlemmer av Hurdal JFF får rabatt.

Det er opphold i småviltjakta fra 5. til og med 10. oktober.

 Småvilt Hurdal JFF

8. Småviltjakt hos Nord-Odal JFF

Nord-Odal JFF er nok en lokalforening i NJFF med gode tilbud til jegere i hovedstadsregionen. Hele 200.000 daa. variert terreng og gammelskog og ekte villmarksfølelse er tilgjengelig bare en kort tur fra Oslogryta.

Flere korttyper er tilgjengelig for både medlemmer og ikke-medlemmer. Medlemsrabatten på sesongkortet er større enn medlemsavgiften.

 Småvilt i Nord-Odal

9. Eksklusivt terreng, Nes i Akershus

Her kan du skaffe deg et spennende skogsterreng nær Oslo. Terrenget på 6.700 daa. leies ut av Stangeskovene. Terrenget byr på alt fra myrkanter og glissen gammelskog, til tett ungskog. Det er lett tilgjengelig via vei og opparbeidete stier.

Stangeskovene leier også ut Buneskoia i terrenget.

 Småvilt i Nes

10. Skogsfugl i Eidsberg/Marker

Dagskort på attraktivt skogsfuglterreng i Eidsberg/Marker fra Svarverdu gård. Terrenget på ca. 22.000 daa ligger nord i Fjella, et stort samenhengende område dominert av furuskog mellom Glomma og Haldenvassdraget.

 Skogsfugl Eidsberg/Marker

Powered by Labrador CMS