Jakt:

Det er mange måter å skaffe seg jakt på

Jaktrettigheter har til alle tider blitt omsatt på forskjellige måter i Norge. Her får du en presentasjon av forskjellige måter du kan skaffe deg jakt på Inatur. Det kan være enklere enn du tror.

Jakttilbudene du finner på Inatur er svært variert og i alle prisklasser.

Slik får du deg jakt på Inatur:

De vanligste måtene jakt selges på er:

  1. Fritt kortsalg
  2. Søknadsbasert trekning
  3. Åremålsleie

Alle nordmenn har god tilgang på jakt på statsgrunn. 

Statskog forvalter over 31 mill. daa på statsgrunn utenfor statsalmenningene. Fjellstyrene forvalter jakt på statsgrunn i statsalmenningene, godt over 26 mill. daa.

På Inatur finner du alle former for jakt i alle prisklasser, både småvilt og storvilt.

Søknadsbasert trekning regulerer tilgangen til ettertraktede jaktområder og arter, med søknadsfrister rundt 1. mai. 

Åremålsleie gir jegere muligheten til å leie et jaktterreng,, vanligvis for tre til fem år. Dette gir forvaltningsmessige fordeler og forutsigbarhet for både jegere og grunneiere.

Fra rimelig og lett tilgjengelig jakt på hare og skogsfugl til eksklusiv storviltjakt og noen av Norges beste lirypeterreng. Stor variasjon er et nøkkelord for norsk jakt og hvordan den omsettes. 

De mest ettertraktede private terrengene selges som sør til høystbydende etter budrunder, mens de du finner på statsgrunn går for fast pris. De aller fleste jakttilbudene omsettes via fritt kortsalg og søknadsbasert trekning, mens åremålsleie bare brukes på en svært liten del.

Jakt på arter det er mindre etterspørsel etter og terreng som det ikke er like stor rift om er det enklere å få tilgang på.

Det blir stadig mer jakt tilgjengelig på Inatur. Her får du en gjennomgang av forskjellige måter du kan skaffe deg jakt på.

Store områder åpne for allmennheten

Det er fritt kortsalg på en rekke arter i store områder i Norge og småviltjakt er ikke vanskelig å skaffe seg. Statskog forvalter over 31 millioner dekar på statsgrunn utenfor statsallmenning. Store områder i Nordland og Troms, og omtrent seks millioner dekar i Midt-Norge og Sør-Norge er derfor tilgjengelig for alle nordmenn, uansett bosted og betalingsevne.

Les mer om jakt og fiske på statsgrunn på Statskogs hjemmesider.

I statsalmenningene som dekker ca. 26,6 mill. daa. forvaltes jakta som hjemlet i fjelloven av fjellstyrene. Noen av fjellstyrene har trekninger for både jakt og tilhørende hytte. Ofte i villmarka. Enda oftere midt i skikkelige gode jaktterreng. 

Store private allmenninger

I tillegg finner du jakt i en rekke store private allmenninger på Inatur. Skjåk Almenning er den største av dem og er med sine ca. 2 mill. daa Norges nest største private eiendom. Flere andre private allmenninger har også tilgjengelig jakt, også noen i form av jaktpakker med hytte.

Trekning etter søknad

Noen jakttilbud må man søke på. Dette er ofte tilfellet der etterspørselen etter jaktkort er større enn tilbudet. Hvert år rundt 1. april, åpner hundrevis av forskjellige jakttilbud for søknad på inatur.no. Flere ettertraktede tilbud på småviltjakt hos fjellstyrene blir tildelt på denne måten. 

Det er også flere grunneiere og forvaltere som tilbyr storviltjakt. De største tilbyderne av dette er er StatskogFjellstyrene i Norge og Finnmarkseiendommen

Jakta blir tildelt av grunneierne og forvalterne etter trekning blant søknader som er sendt inn. Alle som får tildelt jakt vil bli kontaktet direkte av grunneier/tilbyder. Søknadsfristene for de fleste tilbud er rundt 1. mai. Detaljert info finner du på hver tilbudsbeskrivelse på inatur.no.

Åremålsleie

Åremålsleie, hvor noen terreng selges på auksjon og noen til fastpris, har foregått i Norge i lang tid. Det som er nytt er at stadig flere jaktterreng blir omsatt på markedsplassen Inatur.no. Mange av disse terrengene har aldri vært omsatt i et åpent marked før, og nå er det enklere enn noen gang for jegere å vite hva som er på markedet til en hver tid.

Åremålsleie er en flott måte for en gruppe jaktkompiser å få seg sitt eget terreng. Du får forutsigbar tilgang på jakt og kan lære terrenget å kjenne gjennom høsten, sesong etter sesong. Sammen med grunneier kan dere styre jakta slik dere finner best.

For grunneierne gir åremålsleie den samme forutsigbarheten som for jegerne, og gode muligheter til å forvalte bestander og naturverdier.

Terrengene varierer mye. Fra de beste rypebiotopene i Sør-Norge,til varierte skogsterreng med rike bestander av skogsfugl, rådyr og elg. Prisene varierer tilsvarende.

Få siste tips på mail:

Meld deg på vårt nyhetsbrev med tips om jakt, hytter og fiske i Norge.

Powered by Labrador CMS