Prøv Øyungen - spennende nærvann i Oslomarka

Øyungen har flott ørret og er lett tilgjengelig fra Maridalen. Her får du fiske- og turtips fra Oslomarka Fiskeadministrasjon.

Skrevet av

Inatur Norge

Øyungen er et flott fiskevann i Nordmarka i Oslo. Vannet forvaltes av Oslomarka Fiskeadministrasjon (OFA). Med fiskekort fra OFA kan du fiske i over 550 vann, tjern, innsjøer, elver og bekker i Oslomarka.

OFA forteller at Øyungen er et stort, populært og familievennlig fiskevann, lett tilgjengelig fra Skar i Maridalen. Vannet har gode bestander av ørret, røye og abbor.

Vanlig størrelse på ørreten er opp til drøyt 35cm, men det finnes de som er langt større også. Røya veier oftest fra 150-250g, med noen slengere opp mot 400g. Vannet huser også en og annen virkelig stor sik, det ble tatt en sik på 1700g på isen i 2005.

Vanlig størrelse på ørreten i Øyungen er opp til 35 cm, men større individer som denne fins også. Det handler "bare" om å være på rett sted til rett tid med rett agn ;)

Du finner fine røyevarp utenfor ”Prekestolen” midt på østsiden, og sørvest for Storøya. Det er også brukbart røyefiske i vika inn mot Gåslungen. Best røyefiske har du på nyisen.

Øyungen har godt med både marginata- og vespertinadøgnfluer. Marginata klekker allerede fra første uka i mai, og overlapper etter hvert med vespertina rundt 17. mai.

Norges største døgnflue, Ephemera vulgata klekker i skikkelig antall, gjerne fra litt ut i juni frem til starten av juli. Mye stor fisk observeres under denne vakfesten, og fluefiskere med farkost kan ha et utrolig artig fiske mellom øyene.

Øyungen ligger lett tilgjengelig fra Skar i Maridalen. Lenger inn i marka finner du spennende vann som Rottungen, Kalvsjøen, Gørjene, i tillegg til en rekke småtjern. Det er ørret i praksis overalt hvor fisken kan overleve, så ikke nøl med å kaste ut i små myrputter. Du kan bli skikkelig overrasket av det som ser ut som ørsmå blå flekker på kartet.
Når den store døgnflua Ephemera vulgata klekker i Øyungen, pleier stor ørret og vise seg i voldsomme vak. Men ikke glem de mindre slektningene marginata og vespertina. De første marginata-individene 

Myrområdene i nordenden er gode plasser for fluekasting. Fra demningen og nordover på vestsiden står mye skog inntil, men flere fine fiskeplasser for sluk/mark. Husk at fisken kommer nærmere land når det mørkner.

På dagtid er vaker ofte fisken langt fra land, så båt eller flytering er en stor fordel.

Øyungen er et stort vann, men på grunn av de store og små øyene kan man med båt eller flytering være helt i fred mens man fokuserer på ørreten som vaker langs grunnene i vannet. Foto: Kjetil Kvien Madsen
Øyungen er demt opp ved utløpet av Skarselva. Du finner en godkjent bålplass på hver side av utløpet. Foto: Kjetil Kvien Madsen
Skarselva er en typisk markaelv med tett bestand av småørret, og et flott sted å ta med junior. Foto: Kjetil Kvien Madsen

Øyungen er godt besøkt av både turgåere og fiskere. Du finner flere fine teltplasser i de søndre delene.

Det er opprettet to godkjente ildsteder, ett på hver side av utløpselva til Skar.

Vannet er veldig populært for harvefiske både vår og spesielt høst, og det er da de største ørretfangstene tas.

I Skarselva som renner ut av Øyungen er det mye småørret. Ørekyte og trepigget stingsild finnes også.

Du trenger bare OFA-kortet for å fiske i Øyungen og vannene rundt. I tillegg kan du fiske i alle de andre stedene rundt hovedstaden som forvaltes av OFA.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tips om hytter, jakt og fiske i Norge.

Relaterte artikler

Se alle artiklene
Fiske Hytter 10 tips til uforglemmelige ferier i Norge

De beste feriene er ikke dyreste, men de som gir de beste minnene. Her får du tips til til norgesferien du aldri glemmer.

Fiske Tips fra lokalkjente Finn ørreten i Oslomarka

Vil du prøve fiskelykken i Oslomarka, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Her får du de beste tipsene fra Oslomarka Fiskeadministrasjon til hvor markaturen...

Fiske Hytter Langtur 10 drømmeturer til Statskogs åpne koier

Visste du at Statskog har over 120 åpne buer i norsk natur, mange i svært gode områder for jakt og fiske? Visste du at alle kan bruke dem? Her får du ti tips...