Fiske:

Prøv Øyungen - spennende nærvann i Oslomarka

Øyungen har flott ørret og er lett tilgjengelig fra Maridalen. Her får du fiske- og turtips fra Oslomarka Fiskeadministrasjon.

Øyungen i Oslomarka, dronefoto.
Øyungen er et stort vann, men på grunn av de store og små øyene kan man med båt eller flytering være helt i fred mens man fokuserer på ørreten som vaker langs grunnene i vannet.

Øyungen er et flott fiskevann i Nordmarka i Oslo. Vannet forvaltes av Oslomarka Fiskeadministrasjon (OFA). Med fiskekort fra OFA kan du fiske i over 550 vann, tjern, innsjøer, elver og bekker i Oslomarka.

OFA forteller at Øyungen er et stort, populært og familievennlig fiskevann, lett tilgjengelig fra Skar i Maridalen. Vannet har gode bestander av ørret, røye og abbor. 

Vanlig størrelse på ørreten er opp til drøyt 35cm, men det finnes de som er langt større også. Røya veier oftest fra 150-250g, med noen slengere opp mot 400g. Vannet huser også en og annen virkelig stor sik, det ble tatt en sik på 1700g på isen i 2005.

Godt med døgnfluer

Når den store døgnflua Ephemera vulgata klekker i Øyungen, pleier stor ørret og vise seg i voldsomme vak. Men ikke glem de mindre slektningene marginata og vespertina som klekker først.

Du finner fine røyevarp utenfor ”Prekestolen” midt på østsiden, og sørvest for Storøya. Det er også brukbart røyefiske i vika inn mot Gåslungen. Best røyefiske har du på nyisen. 

Øyungen har godt med både marginata- og vespertinadøgnfluer. Marginata klekker allerede fra første uka i mai, og overlapper etter hvert med vespertina rundt 17. mai. 

Norges største døgnflue, Ephemera vulgata klekker i skikkelig antall, gjerne fra litt ut i juni frem til starten av juli. Mye stor fisk observeres under denne vakfesten, og fluefiskere med farkost kan ha et utrolig artig fiske mellom øyene.

FIne teltplasser

Øyungen er demt opp ved utløpet av Skarselva. Du finner en godkjent bålplass på hver side av utløpet.
Skarselva er en typisk markaelv med tett bestand av småørret, og et flott sted å ta med junior.

Myrområdene i nordenden er gode plasser for fluekasting. Fra demningen og nordover på vestsiden står mye skog inntil, men flere fine fiskeplasser for sluk/mark. Husk at fisken kommer nærmere land når det mørkner.

På dagtid er vaker ofte fisken langt fra land, så båt eller flytering er en stor fordel.

Øyungen er godt besøkt av både turgåere og fiskere. Du finner flere fine teltplasser i de søndre delene. 

Det er opprettet to godkjente ildsteder, ett på hver side av utløpselva til Skar. 

Harvefiske i Oslomarka.
Harving med mark er populært i Øyungen, og det er ofte da de største ørretene tas.

Populært for harvefiske

Vannet er veldig populært for harvefiske både vår og spesielt høst, og det er da de største ørretfangstene tas. 

I Skarselva som renner ut av Øyungen er det mye småørret. Ørekyte og trepigget stingsild finnes også.

Du trenger bare OFA-kortet for å fiske i Øyungen og vannene rundt. I tillegg kan du fiske i alle de andre stedene rundt hovedstaden som forvaltes av OFA.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tips om hytter, fiske og jakt i Norge

Powered by Labrador CMS