Fiske:

Ledig laksefiske på sju vald i Gaula i 2024

Skal du satse på storlaksen til sommeren, er Gaula i Trøndelag alltid en av de beste elvene i landet. Her finner du fiskekort på sju vald i trønderkjempen Gaula.

Du kan oppleve laksedrømmen hos Horg Jakt- og Fiskelag i Gaula, Trøndelag. Elva er en av Norges desidert beste lakseelver.

Gaula er viden kjent som lakseelv. Ikke bare er det en av Norges aller beste storlakselver, den er også helt uregulert og lar deg friste laksen helt og holdent på naturens egne premisser.

Språkforskere mener Gaula kommer av verbet å gaule (rope, brøle), og henspiller på lyden elva lager gjennom dalen.

Storlaksgaul

Laksefiskere kan tenke seg annen forklaring – elva er oppkalt etter de mange storlaksbrølene som ljomer gjennom dalen hver sommer ...

Nå kan du sikre deg døgnkort på sju vald som forvaltes av Horg Jakt- og Fiskelag (HJFL)

Valdene ligger både ovenfor og nedenfor Gaulfossen og gir deg muligheten til godt fiske under forskjellige forhold.

Gaula-laks tatt på mark.
Solid gaulalaks tatt på mark.
barn fisker laks i Gaula.
I Gaula kan hvert kast gjøre drømmen om storlaksen virkelig.

Slik er valdene til HJFL:

Gylløien: Valdet er delt i tre soner og ligger på E6-sida mellom Hovin og Støren. Det er det sørligste valdet HJFL disponerer og innbefatter bl.a. hølen ved rasteplassen ved Gylland, kalt dasshølen. Til sammen så er det ca. 500 meter med fiskbart land og plassene innbyr både til stor og liten elv.

Fosslandet: E6-sida rett overfor Gaulfossen. Ca. 300 meter fiskbar strekning. Best på vannstand under 120 m3/s. Typisk sommerelv-plass.

Ivervaldet: Typisk tidligplass på stor elv. Ligger på vestsida og noen hundre meter nedenfor Gaulfossen. Fiskbart ca. 150 meter. Best nederst på strekket.

Megarden/Haugen: Dette valdet ligger på vestsida ca. 2 km nedenfor Valdum-brua. Nederste delen er best på stor elv og øverste på litt mindre. Ca. 300 meter fiskbar strekning.

Feragen: På E6-sida på Ler, oppstrøms Borten/Losen. Feragen tåler godt 350 m3/s og er flott for tidligfiske. Ca. 400 meter fiskbar strekning. Vær forsiktig ved passering av toglinja på tur til valdet.

Løkås vald: Ca. 700 meter ovenfor Valdum bru på E6-sida. Fin på stor og liten elv, ikke så bra på middels vannføring.Ca. 300 meter fiskbar strekning. Vær forsiktig ved passering av toglinja på tur til valdet.

Foss vald: Valdet går fra nederste grense Fosslandet og ned til fossen på E6-sida. Fin plass på sommerelv. Parkering på Fosslandet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Powered by Labrador CMS