Jakt:

Jakt på åremål hos Løvenskiold-Fossum

I tre år har det ikke vært jaktet på de beste terrengene  til Løvenskiold-Fossum i Telemark og storfuglen er tilbake for fullt. For første gang legges terrengene ut for åremålseleie på det åpne markedet.

Etter tre år med fredning er karer som dette stadig vanligere hos Løvenskiold-Fossum.

Småviltjakt hos Løvenskiold-Fossum

Ni jaktterreng med gode bestander av storfugl og orrfugl er nå tilgjengelig for åremålsleie fra Løvenskiold-Fossum.

Terrengene varierer i størrelse fra Åslivann og Listul på 18.550 daa. til  Hortafjell på 8.870 daa.

Det åpnes for hhv. fem eller seks gevær og hunder per terreng.

Jaktfeltene tildeles etter budrunde og leies ut for tre år med mulighet for to års forlengelse.

Jakt f.o.m. 10/9  til 23/12 med unntak av første helg i elgjakta som starter 5/10.

For mer informasjon kontakt skogsjef Knut Vale Kristoffersen.

Mail: knutv@l-fossum.no

Tel: +47 468 26 827

– Vi ser tiur overalt. Skogsjef Knut Vale Kristoffersen hos Løvenskiold-Fossum ser lyst på høstens småviltjakt.

Den privateide skogeiendommen på 330.000 dekar består nesten utelukkende av en samlet teig. 98,5% av skogene er i Skien storkommune, mens resten fordeler seg på kommunene Siljan og Sauherad.

Den største utstrekningen er på ca 30 km i nord-sydlig retning. Mot vest grenser skogen mot Norsjø og Sauherad. Nordgrensen faller delvis sammen med fylkesdelet mot Buskerud, mens eiendommen mot øst stort sett følger delet mellom Skien og Siljan.

Fredning gir effekt

Tidligere var terrengene leid ut til privatpersoner og jegerforeninger. Nå har de hvilt i tre år.

– Fredningen synes virkelig på fuglebestandene som har gjort et skikkelig comeback fra en periode da vi mener jakttrykket var for høyt. Det er virkelig mye storfugl her nå. Også orrfuglbestandene er førsteklasses.

Det er rådyrjakt på terreng 1-9. De lavest liggende terrengene, nr. 4-9 skiller seg ut som de beste.

Eiendommen har gjennom flere århundrer blitt forvaltet med stort fokus på opprettholdelsen av en sterk og bærekraftig viltstamme og tilbyr i dag førsteklasses småviltjakt bare to timer fra Oslo.

Vil ha langsiktig samarbeid med jegere

Løvenskiold-Fossum er en nesten fullstendig sammenhengende teig på 330.000 dekar, med gode skogsfuglbiotoper i store sammenhengende områder.

– Vi ønsker langsiktige partnerskap med jegerne som leier hos oss. Da får både vi og jegerne større forutsigbarhet og vi kan skjøtte terrengene og viltbestandene på best mulig måte.

Åremålet er i utgangspunktet satt til tre år med mulighet til å forlenge med to år til. 

– Dukker de riktige jegerne opp og begge parter er fornøyd er det lett å få forlenget kontrakten, sier Kristoffersen.

– Terreng 1 og 2 er indrefileten for fuglehundfolket, med store myrer og skogkanter. Alle terrengene har områder godt egna for jakt med stående fuglehund. Terreng 10 har en del fine myrer og åpnere områder mot toppen som er gode orrfuglterreng. En skjellende hund kan også være en idé i en del områder der.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lokalkjente tips om jakt, fiske og hytter i Norge

Powered by Labrador CMS