Fiske:

Nøklevann i Oslo – for familier og storfiskere

Nøklevann er lett tilgjengelig og huser storfisk av flere slag.

Nøklevann er et lett tilgjengelig fiskevann, som krever sitt av fiskerens tålmodighet. I hvert fall hvis det er de store ørretene du er ute etter.

Nøklevann forvaltes av Oslomarka Fiskeadministrasjon og er et spennende fiskevann for både sportsfiskere og familier. 

Ørret over 4 kilo, abbor over 1,5 kilo og lake over 4 kilo viser at alt er mulig i Nøklevann! Har du tålmodigheten som trengs kan fangstene bli virkelig flotte. Wobblerdorgere er ute hele natten i mai og juni og stor innsats og flaks kan resultere i fet ørret på 4 til 5 kilo!

Ørreten man får i Nøklevann er vanligvis lys rød i kjøttet. Vannet er også kjent for stor fiskespisende abbor. I 2007 ble det tatt to abbor over 1,5kg! 

Størstemål på gjedde

Nøklevann våtmarksområde. Her liker gjeddene seg.

Det er en god bestand av lake og et eksemplarer på over 4 kg ble tatt i 2008. Lake pleier ikke å komme frem før i skumringen og liker seg best i rasskråningene. 

Du kan også få gjedde opp til 2 kg, men sjelden over 4 kg. Årsaken til at større gjedde er så sjeldent, er at veksten i dette vannet bremses kraftig opp når gjedda blir rundt 3kg. Fisketrykket gjør at ikke mange rekker å bli særlig større. 

Derfor er det nå innført størstemål på gjedde. Alle gjedder over 70 cm må settes ut igjen, og dette vil øke sportsfiskeverdien over tid.

Nøklevann. Populær fiskeplass og badeplass ved Bråten.

Fisker agnfisk med loff

Krøkle og mort er de viktigste byttefiskene for rovfiskene. Det er mye mort i hele vannet, og stimene kan dukke opp fleste steder der hvor det er ganske flat bunn og mellom 2 til 5 meter dypt. 

Den må som regel lokkes til med loff. Rovfiskmeiterne skaffer gjerne agnfisken(mort) rundt Kattisaodden.

Gamle canadarøyer

Nøklevann, ved Sarabråten. Et område kjent for stor ørret.

Det finnes trolig fortsatt en og annen gammel canadarøye igjen fra utsettingene på 80-tallet. Det har blitt tatt flere slike på rundt 3,5 kg på agnfisk, balansepilk eller reke.

Skjellprøver fra flere av fiskene viser at det ikke er rekruttering i vannet. De gjør ikke like stor nytte for seg som i nabovannet Lutvann, men den lille forekomsten øker utvilsomt spenningen. 

De gamle canadarøyene har ingen matverdi og det frarådes å spise dem siden det hoper seg opp luftbårne miljøgifter i så gammel rovfisk. 

Det er vanlig å slippe dem tilbake for å bevare muligheten lengst mulig.

Fakta om Nøklevann

  • Nøklevann har blitt et populært isfiskevann etter at det ble tillatt å bruke 3 stenger. Det tas nå jevnlig flott ørret på isen. Under isfiske er det viktig at fiskende redskap ikke forlates.
  • Nøklevann er et stort markavann med sine 3 kilometer. Det er variert terreng med bratte skråninger og store dyp til våtmarksområder og grunnere partier.
  • På slutten av 1800-tallet ble Nøklevann regulert til drikkevann. Denne statusen hadde vannet frem til 1983, da området ble frigitt for alminnelig bruk. Vannet har fortsatt status som reservedrikkevann.
  • I tillegg til at Nøklevann er lett tilgjengelig er det også flere plasser det er enkelt for barna å få fisk. Forsøk for eksempel å fiske etter abbor i området rundt Bråten. Det er også et uttall fine teltplasser rundt vannet, som familier kan ha glede av.

Meld deg på Inaturs nyhetsbrev

Følg med på våre siste turtips!

Powered by Labrador CMS