Fiske:

Finn ørreten i Oslomarka: fra Tverrsjøstallen eller Damtjern

I denne delen av marka er ikke alt like tilgjengelig. De enkleste og beste innfallsportene for fiskere er enten til Tverrsjøstallen og sørover til Katnosa med kano, eller inn fra Damtjern og inn til Storflåtan og Vesleflåtan.

Stor fangst av ørret og abbor fra Oslomarka.
Dagsfangster som dette er langt fra dagligdags i Oslomarka, men de forekommer. En forutsetning for å oppleve det er at du faktisk kommer deg ut. De som fisker mye, får mest fisk.

I denne delen av marka er ikke alt like tilgjengelig. De enkleste og beste innfallsportene for fiskere er enten til Tverrsjøstallen og sørover til Katnosa med kano, eller inn fra Damtjern og inn til Storflåtan og Vesleflåtan. Begge rutene egner seg med kano, mens Damtjern er det beste valget med sykkel.

Seine klekkinger

Fra Damtjern tar de fleste turen til Storflåtan og Vesleflåtan. Dette er store vann som allikevel ikke er de vanskeligste å få fisk i. Begge vannene har gode bestander av Ephemera vulgata. Klekkingene starter gjerne ganske seint så høyt i marka – her kan du ha godt tørrfluefiske langt inn i juli.

Andre vann som er verdt å sjekke når du kommer fra Damtjern er Store og Lille Abbortjern og Bleiksjøen. Alle har fin ørret, med enkelte store individer observert på gytebekkene.

Inn i gammelskogen

Katnosa er et godt fiskevann, som ikke er så mye besøkt, hvor du lett kan få den gode turfølelsen. Den nordre delen av vannet ligger i Spålen-Katnosa naturreservat.

Ørret fra 3-6 hekto er ganske vanlig, og det svømmer enkelte betydelig større individer der. De tas vanligvis fra kano, som den på snaue seks som ble tatt der for noen år siden.

Spålen og gammelskogen i Spålen naturreservat har mange naturkvaliteter som er verdt å oppleve. Det fins en og annen fiskespisende ørret her, men vannet er i stor grad preget av ganske mye sik som gir ørreten vel mye konkurranse i matfatet.

Spålen og naturreservatet rundt er et eventyr av ro, ensomhet og gammelskog. Fisk er det også. Her ser vi nordenden av Spålen.
Spålen og naturreservatet rundt er et eventyr av ro, ensomhet og gammelskog. Fisk er det også. Her ser vi nordenden av Spålen.

Kilosørret i små villmarksvann

Er det godt med vann i Spålselva er den verdt turen. Det er tatt mang en flott ørret i elva som renner fra Spålen til Katnosa, men du har bedre sjanser i Katnosa. Forholdene må være riktige, og beveren bør ha holdt seg for god for å sabotere ørretens vandringsmuligheter for mye.

Finnvann og Fagervatnet ligger på hver sin side av Spålen. Begge er spennende villmarksvann med fine ørretbestander. Størst fisk i Fagervatnet, men enklest å gå og fiske ved Finnvannet. Kilosørret fins i begge.

 

Flere tips fra lokalkjente?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Powered by Labrador CMS