Fiske:

Finn ørreten i Oslomarka: fra Sørkedalen

Fra Sørkedalen når du både Nordmarka og Bærumsmarka. Her er Oslomarka Fiskeadministrasjons beste tips til hvor du bør starte og hvor du bør sette inn støtet med fiskestanga.

Triungsvann i Bærumsmarka
Triungsvann i Bærumsmarka har fin ørret og er populært blant fluefiskere. Det vaker godt her, spesielt tidlig i sesongen.

En del fluefiskere søker gjerne til Triungsvann i begynnelsen av sesongen. Det vaker godt der, og vannet har fin ørret. Grei adkomst fra Skytterkollen eller Bogstad.

Lysedammene kommer du til ved å kjøre eller ta buss helt inn i Sørkedalen. Øvre Lysedam har kanskje markas tetteste ørretbestand, med fisk rundt 20 cm som det normale. Ta opp alt du får. Det er god kultivering. 

I Midtre Lysedam tas det del ørret opp mot 30 cm. Nedre Lysedam en underlig sak som år om annet er fisketom, andre år er det stor fisk der. Godt med bever.

Gopletjern var tidligere et helt ok ørretvann med fangster opp mot kiloen. I dag er det dessverre alt for god produksjon i bekken, og ørreten er liten og ekstremt tallrik.

Søndre Heggelivann

Søndre Heggelivann er kanskje et av de beste ørretvannene i Nordmarka. Det er ganske langt og bratt inn fra Sørkedalen som er beste innfallsport. I tillegg er vannet stort og båt, kano eller flytering en stor fordel.

Øyene i vannet har noen ypperlige leirplasser hvor du som regel får være for deg selv, damtidig som du lettere kommer på kastehold av de flotte ørretene som regjerer i vannet.

Vanlig størrelse på ørreten her er fra 6-800 g. OFA fanger stamfisk til klekkeriet i bekken fra Nordre Heggelivann og har observert mye stor ørret på bekken om høsten.

Fin ørret og villmarkspreg på Oppkuven

Øst for Søndre Heggelivann finner du Oppkuven med vannene der. Mange av dem har fin ørret og villmarkspreg. Det rapporteres om at ørreten i Store Oppkuvvann er på vei opp. Trillingtjerna er typiske små markaputter som år om annet gir fra seg stor fisk, mens de andre år kan virke enten fisketomme eller overbefolket. De settes ikke ut fisk her hvert år, noe som forklarer mye av svingningene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS