Fiske:

Fiskeguide for Aurlandsfjellene

Ta fjellfisket til nye høyder i Aurlandsfjellene. Der finner du fisken nesten helt opp til 1600 moh, og om ikke fisket slår til vil naturen allikevel ta pusten fra deg. Her får du turtipsene fra Aurland fjellstyre.

En fisketur i Aurlandsfjellene kan fort gi deg ny høyderekord i ørret. Flere vann med flott fjellørret på 14-1600 moh. er lett tilgjengelig fra anleggsveier i området.

Tenk deg et fjellvann på 1500 moh. Med iskaldt vann omkranset av høye fjelltopper. Fra toppene kan du se Hardangerjøkulen reise seg i nabokommunene Ulvik og Eidfjord i sørøst. Når vinden roer seg om kvelden kan. du se forsiktige vak spre seg i vannet når ørreten fråtser på fjærmygg.

Det er nesten ikke vegetasjon høyere enn en fyrstikkeske her. Du befinner deg midt virkelig høyfjellsområde hvor villrein, fjellrev, jerv og rovfugl lever side om side med den karrige fjellfloraen.

Tar du turen til fjellet Prest rett øst for Aurlandsvangen kan du oppleve en spektakulær utsikt over fjorden.

Fossen Flotane ved Flotvatnet nord i Aurlander et flott syn du kan nå med bil. Fiskemulighetene er flere lenger sør.
Fjellreven har fått hjelp av et avlsprogram og valpeutsetting. Prosjektet har hjulpet på situasjonen, men arten er fortsatt kritisk truet.

Her finner du også noen av Norges høyestliggende ørretbestander. Aurland fjellstyre har lang statistikk både for garn- og stangfiske og forteller at det er fisk i de aller fleste vann, også små tjern.

Tips fra fjelloppsynet

Et stalltips fra fjelloppsyn Håkon Øydvin i Aurland fjellstyre er å ikke tenke for mye på å finne "det ene spesielle vannet", men å sjekke flere på samme tur. Bestandene varierer, spesielt i de minste tjernene. I tillegg er det alltid en ekstra spenning i det første kastet på et nytt sted.

Vanlig størrelse på fisken er tre til åtte hekto og treffer du bettet kan du få mange av disse. Det tas også betydelig større fisk. Kjøttkvaliteten er gjennomgående svært god. Det viktigste næringsdyret for fisken er fjærmygg, men enkelte vann har også skjoldkreps.

I Moldovassdraget er det flere overtallige røyebestander fra Klevavatnet, Nedre Grøndalsvatnet og opp til vannskillet. Her kan du med flaks og innsats ifølge fjelloppsynet også støte på enkelte større fiskespisende ørreter. Området er lett tilgjengelig fra Rallarvegen.

Tett i tett med ørretvann

Mye av ørreten som tas i de største vannene i Aurlandsfjellene brukes til rakfisk. I Nyhellervatnet tas det omtrent et tonn fisk hvert år.

Fjellstyret forteller at mange av vannene på begge sider av Fv. 50 ligger nær hverandre og er forbundet av kortere og lengre elver og bekker. Rennende vann er det alltid verdt å prøve seg i, enten du fisker med sluk, mark eller flue. Korte elvestubber mellom vann er spennende. Det samme er større kulper hvorfisken kan overvintre. 

Enkelte vassdrag er brepåvirket og der kan fisken ta helt inne ved land. De fleste vassdragene er klare. Dette varierer også med vannstand og snøsmelting.

Industri og fjellveier ...

Inn- og utos er gode fiskeplasser og de er det mange av i Aurlandsfjellene.

Noen vann og vassdrag sørvest for Fv. 50 er preget av vasskraftutbygging. I sterkt regulerte Nyhellervatnet tas det allikevel opp omtrent et tonn prima fjellaure hvert år. Det er ikke åpnet for garnfiske for utenbygds der, men Aurland fjellstyre har åpna for garnfiske for utenbygds i Vesterdalsvatnet, Katlavatnet og Vetlebotnvatnet.

I tillegg er adkomsten enkel. Anleggsveiene tar deg langt innover i fjellet og gjør Aurlandsfjellene tilgjengelig for flere enn de som spiser høydemetere til frokost. I Aurland kan du oppleve mye høyfjell på kort tid. 

... og veiløse fjellområder

Nordøst for Fv. 50 er Nyhellervannet, Kongshellervatnet, Store Øljuvatnet og Volanuttjørnan regulert, men alle de mindre vannene og tjernene på fjellplatået nord for dette er uregulert og vilt. 

Her finner du bekker og små elver som knytter små tjern og fjellvann, sjelden mer enn en kilometer lange, sammen i et tett nettverk av fiskeplasser fra 1400 til nesten 1600 moh. Innover mot Stormelane (1608 moh.) er det sjelden mer enn en kilometer til neste fiskeplass.

Ørreten i Aurlandsfjellene er feit og har nydelig kjøttfarge.
Hytter fra Aurland fjellstyre:

Start sesongen langs fv. 50

Vannene som ligger langs veien er isfrie seint i juni. De høytliggende fjellvannene er ofte islagt helt til slutten av juli. Vannene på begge sider av veien har gode fiskebestander. Aurlandsfjellene har svært varierende værforhold og skal du på langtur her er det lurt å være fjellvant og sjekke værmeldingen. 

Kontakt fjellstyret dersom du har spørsmål som gjelder hytter og buer i fjellet.

Telefon: 57 63 35 66 | Mob. 478 74 374 | E-post: aurland@fjellstyrene.no

Sjekk også SeNorge.no for snø- og isforhold.

Aurlandskortet er alt du trenger

Med Aurlandskortet dekker du hele statsallmenningen og seks private områder og kan fiske i enorme områder uten å bry deg om forskjellige kortområder. Kortet dekker et område fra Rallarvegen og Flåmsvassdraget i sør til Aurlandsvassdraget og grensa til Hallingdal, med over 200 vann, samt elver og bekker.

Du kan også kjøpe rimeligere fiskekort for hver av de sju sonene.

Flere turtips?

Tips om fiske, hytter og jakt 

Ta hensyn til villreinen

Villreinen er rødlistet og under press. ta ekstra hensyn når du beveger deg i dens områder. Sporløs ferdsel innebærer også at du ikke stresser dyrelivet unødvendig. 

Ser du villrein bør du sette deg ned og ligge så lavt som mulig i terrenget. Ikke snakk høyt.

Ikke gå mot dyrene, men la de få muligheten til å trekke seg unna. En skremt villrein kan løpe i flere kilometer før den roer seg.

Er det enkeltdyr som ikke har oppdaget deg, prøv å finn en vei bort fra dem som ikke fører til at de kjenner lukten din.

Reinen oppsøker ofte høyereliggende områder og myrpartier på varme dager. Unngå disse områdene hvis du mistenker at det er rein der.

Powered by Labrador CMS