Tre tips til lange fisketurer på Hardangervidda

Drømmer du om å vandre fra vann til vann, fra dal til dal, med fiskestang og telt? Hardangervidda er stedet.

Skrevet av

Inatur Norge

Foto: Ilya Grigorik/CC

Hardangervidda, Nord-Europas største høyfjellsplatå. Nasjonalpark med enorme naturverdier. Unik villreinbestand. En kulturhistorisk gullgruve hvor du kan finne spor av både ørretfiske og reinjakt tilbake i steinalderen.

Hardangervidda har hatt en spesiell tiltrekningskraft på oss i tusenvis av år, og har det fortsatt.

Her får du tre tips til lange fisketurer i Nordens største nasjonalpark.

Bremafoten

Bremafoten og de andre elvestubbene øverst i Numedalslågen er godt kjent som svært gode fiskeplasser. Men det er langt inn og sjelden mye folk å se, unntatt på de rødmerkede turiststiene som kommer og går fra Sandhaug turisthytte.
Når de tidlige gytevandrerne slipper seg ned på elva kan det skje store ting … Tradisjonelt kommer de tidligst i slutten av juli og de største hannfiskene kommer først. Utover august kommer hovedfeltet av gytevandrerne og hofisken blir vanligere på elva.

Fra sjøen Lakjen starter stryket som kalles Bremafoten. Stedet var tidlig kjent som en unik fiskeplass. Blant annet skriver Hagbart Wergeland følgende på slutten av 1800-tallet:

"Elven var prægtig og er absolutt det bedste stangfiske, jeg hidtil har været ude for. Ingen smaafisk – de tør simpelthen ikke opholde seg her hvor ørred av størrelse løber baade op og ned ad de talrike led, hvoraf Laagens første kilder bestaar … "

Sjansen for å treffe like godt som Hagbart er nok ikke veldig gode. Men det ligger et nyttig tips i beretningen uansett: 

Er det ikke småfisk (2-3 hg) å få på elva, kan det lønne seg å fiske av strømmene ekstra grundig. La gjerne elva hvile innimellom, og vær nøye med å ikke skremme fisken.

De store skal ned fra Bjornesfjorden, uansett. Så virker det helt dødt, kan det faktisk være et tegn på at storfisken har kommet, men ikke vil ta. Enda ...

Lakjen er en veldig grunn og produktiv sjø, som er vanskelig å fiske fra land. Et godt alternativ er småvannene oppover i Lakadalen.

Bremafoten ligger i Eidfjord statsalmennning. 

Kjøp fiskekort

Kvennas kilder

Mye blått! I tillegg til Kvennavassdragets elver og vann er det talløse små tjern i området, og det er ørret nesten overalt.
Ørretvannene ligger tett i tett på store deler av Hardangervidda.

Det andre langturforslaget går til de øvre delene av Kvenna-vassdraget. Overfor Skyttarfossen flater landskapet ut mot vest, og vassdraget er egentlig bare noen korte elvestubber som knytter flere vann sammen. 

Denne vassdragsstrukturen trives ørreten glimrende i, og øvre deler av Kvenna har også vært kjent for sitt gode ørretfiske i lang tid.

De fleste vann og elver i hovedvassdraget holder flott fisk, med god kvalitet og størrelse. I de øverste vannene i vassdraget er gytemulighetene begrenset, og ørretbestanden svinger som en følge av klimatiske sesongvariasjoner.

Fisket kan være dårlig i noen år, før noen sterke årsklasser av ørret tar over, og gir godt fiske en stund.

Vi er praktisk talt midt i høyfjellsplatået Hardangervidda. Du kan komme deg inn fra alle kanter. Det er langt uansett, men verdt det.

Kjøp fiskekort

Hardangervidda – best i vest?

Fra Tinnhølen har du god atkomst til flere elver og vann på vestvidda.
Hardangervidda er mer enn ørret og villrein.
Noen ganger føles det som om vidda aldri tar slutt.
År om annet klaffer alt. De grunne sjøene på vidda har rike bestander av marflo og skjoldkreps, som kan beites ned av ørreten hvis den blir for tallrik. Denne karen har dog hatt helt greie næringsforhold.

De vestlige delene av nasjonalparken er mer brutale enn de østlige. Landskapet, men også klimaet og jordsmonnet, er mindre egnet for enkle liv. Dette gjelder også ørreten, som år om annet rett og slett ikke får formert seg.

Ulempen er dårlig fiske i enkelte vann, enkelt år. Fordelen er ekstremt godt fiske på stor fjellaure i enkelte vann, i andre år.

Nå melder Eidfjord fjellstyre at det har vært god rekruttering i mange vann de seinere årene, så nå kan det skje store ting på vestsiden av Hardangervidda.

Den enkleste atkomsten er bil til Tinnhølen. Da er det ikke mange kilometerne før du for eksempel kan utforske elvene Eitro og Snero og vannene de knytter sammen.

Eitro og Snero renner ned i Bjoreio, som også er en dugelig fiskeelv i partier. Elva er dog privat nedstrøms Trondsbu.

Du kan også velge å gå over til Lågenvassdraget som en del av samme tur.

Kjøp fiskekort

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tips og nyheter om hytter, jakt og fiske i Norge.

Relaterte artikler

Se alle artiklene
Fiske Hytter Renaelva – høstfiske i verdensklasse

Elva har svært stor ørret og harr, som gladelig tar tørrfluer. Høstfisket i elva kan være legendarisk når du treffer med forholdene. Her får du tips til fiske...

Fiske Heite tips til herlig høstfiske

Krystallklar luft, skarpe farger og god plass ved selv de mest lett tilgjengelige ørretvannene. Høsten er her og vi har gledet oss hele sommeren.

Jakt Fiske Hytter Bli kjent med Børgefjell

Det store fjellmassivet på grensen mellom Trøndelag og Nordland er mer enn en turmulighet. Det er nok for et helt turliv.