Finn ørreten i Oslomarka

Vil du prøve fiskelykken i Oslomarka, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Her får du de beste tipsene fra Oslomarka Fiskeadministrasjon til hvor markaturen kan starte og hvor du finner ørreten.

Når ørreten våkner til liv i Nordmarka er livet verdt å leve. Foto: OFA

Oslomarka frister alle som lever for å svinge stanga etter ørret og abbor i skogene rundt hovedstaden. Men marka er stor. Hvor skal du begynne?

Denne guiden til fiske i Oslomarka er laget i samarbeid med Oslomarka Fiskeadministrasjon deg med å finne det fisket og naturopplevelsene som passer deg.

Mange av vannene nær vei er godt besøkt. Vårt tips er derfor å gå, sykle eller padle litt lenger. 

I Oslomarka trenger du bare ett fiskekort for 550 forskjellige vann. Vannene forvaltes av Oslomarka Fiskeadministrasjon, en ideell organisasjon med medlemmer fra 18 jeger- og fiskeforeninger tilsluttet NJFF

Fiskekort for Oslomarka

 

 

 

Dagsfangster som dette er langt fra dagligdags i Oslomarka, men de forekommer. En forutsetning for å oppleve det er at du faktisk kommer deg ut. De som fisker mye, får mest fisk. Foto: Dag Øyvind Ingjerd/OFA

 

Nordmarka sør fra Sognsvann

Sognsvann er et ok isfiskevann, men når isen går er det vanskelig å få fisk der. I tillegg er veien rundt vannet tett trafikkert av gående, syklende og løpende. For å komme deg bort fra stress og mas, og samtidig bedre fiskesjansene, bør du gå litt lenger:

Det lille myrtjernet Svartkulp øst for Sognsvann er et overraskende godt fiskevann som har gitt fra seg en del pen ørret rundt kiloen opp igjennom årene. Solid kultiveringsinnsats fra 2004 har hjulpet.

Kjent møteplass for naturister i sommermånedene. Best som fiskevann vår, høst og vinter. Det er mye lettere å få fisk her enn i Sognsvann, både fra land og fra isen.

 

Mange av vannene  i Oslomarka er helt avhengige av aktiv kultivering for å ha en ørretbestand. Oslomarka Fiskeadministrasjon står for jobben med å kultivere vannene i Oslomarka. Foto: OFA

 

Mot Ullevålseter

Lille Åklungen er et langt og smalt vann. Følg veien på vestssiden av Sognsvann. Du kommer inn til sørenden av vannet, ved demningen. Fisk deg oppover på østsiden. Vestsiden er nesten uframkommelig. Fine fiskeplasser på oddene og i vikene oppover vannet.

Det har vært demt ned ved flere anledninger de siste årene, noe fisk og byttedyr sjelden liker. Heldigvis viste et prøvefiske for et par år siden at ørreten i vannet var i god kondisjon og hadde fin kjøttkvalitet. Abborbestanden går for å være i største laget, med mye forholdsvis småvokst fisk. Den store døgnflua E. vulgata fins her.

 

 

Unngå veisiden

Store Åklungen er også et langsmalt vann, sørøst for Ullevålseter. Her starter vassdraget som kalles Sognsvannvassdraget. Vannet er sett i forhold til størrelsen svært dypt, hele 33 meter.

Vannet er klart og har god vannkvalitet. Det er et godt fiskevann med flott ørret fra 300 og 600 gram. Mange av dem blir tatt i mørket utover høsten på markfiske (harving). Det fiskes en del her. Gå på vestsiden, bort fra veien for å finne mindre trafikkerte fiskeplasser. Abborbestanden er vanlig markastørrelse. Noe E. vulgata.

 

Store Åklungen har en og annen ganske pen ørret. Vannet er klart og fisken er sky, så vær forsiktig når du nærmer deg bredden. Foto: Vegard Veberg

 

Skjennungen er egentlig enklere å nå fra Tryvann og Frognerseter, men vi nevner vannet her fordi du kan ta en flott runde fra Sognsvann til Store Åklungen, via vafler og kakao på Ullevålseter eller Skjennungstua, til å fiske flott markaørret i Skjennungen på vei til Frognerseteren. Nydelig markarunde med stang og sykkel.

 

 

Nordmarka sør fra Maridalen

 

På vei opp til Øyungen følger du Skarselva. Den har mye bekkørret av liten størrelse, men i den øverste kulpen kan det av og til stå pen fisk. Foto: Kjetil Kvien Madsen

 

Maridalsvannet er forbudt å fiske i, så her har vi ikke noe valg – vi må lenger inn i marka.

Du har grovt sett to veier innover: fra Hammeren eller Nordre Skar. Fra Hammeren går veien forbi et annet vann med fiskeforbud, nemlig Skjersjøen, før veien deler seg og du må velge om du skal til Bjørnsjøen eller Rottungen.

Oppe på åsen vest for Maridalsvannet ligger Fagervann. Tett skog gjør vannet vanskelig for fluefiskere, men ørretbestanden er dugelig og du får ofte være i fred.

Sjekk småtjerna sør for Rottungen, nemlig Mysublanda, Rypetjern og Langvann. Vannene har varierende og svingende bestander av ørret og kan som alle små myrputter i marka år om annet overraske skikkelig. 

Gode klekkinger og fin ørret

Rottungen er et ypperlig ørretvann med fantastiske klekkinger av den lille myrdøgnflua, Leptophlebia vespertina. Ballet starter normalt i månedskiftet mai-juni.

Kommer du inn fra Skar er det første fiskevannet av betydning Øyungenet bemerkelsverdig vann hvor du fra begynnelsen av juni kan støte på store klekkinger av Ephemera vulgata. I tillegg er det tatt stor sik på ismeite her. Ørret og abbor dominerer fangstene.

Øyungen ble satt på sportsfiskerkartet for alvor i år, da Harald Warberg tok en ørret på hele 8,9 kg

Telttur til Gørjene?

Du kan sykle eller gå lenger inn i marka fra Maridalen. Store og Lille Gørja, Aurtjerna og Kalvsjøen er flotte vann med fin ørret som er vel verdt en overnattingstur.

 

 

Nordmarka fra Sørkedalen

 

 

En del fluefiskere søker gjerne til Triungsvann i begynnelsen av sesongen. Det vaker godt der, og vannet har fin ørret. Grei adkomst fra Skytterkollen eller Bogstad.

Lysedammene kommer du til ved å kjøre eller ta buss helt inn i Sørkedalen. Øvre Lysedam har kanskje markas tetteste ørretbestand, med fisk rundt 20 cm som det normale. Ta opp alt du får. Det er god kultivering. I Midtre Lysedam tas det del ørret opp mot 30 cm. Nedre Lysedam en underlig sak som år om annet er fisketom, andre år er det stor fisk der. Godt med bever.

Gopletjern var tidligere et helt ok ørretvann med fangster opp mot kiloen. I dag er det dessverre alt for god produksjon i bekken, og ørreten er liten og ekstremt tallrik.

 

 

Søndre Heggelivann er kanskje et av de beste ørretvannene i Nordmarka. Det er ganske langt og bratt inn fra Sørkedalen som er beste innfallsport. I tillegg er vannet stort og båt, kano eller flytering en stor fordel.

Øyene i vannet har noen ypperlige leirplasser hvor du som regel får være for deg selv, damtidig som du lettere kommer på kastehold av de flotte ørretene som regjerer i vannet.

Vanlig størrelse på ørreten her er fra 6-800 g. OFA fanger stamfisk til klekkeriet i bekken fra Nordre Heggelivann og har observert mye stor ørret på bekken om høsten.

Øst for Søndre Heggelivann finner du Oppkuven med vannene der. Mange av dem har fin ørret og villmarkspreg. Det rapporteres om at ørreten i Store Oppkuvvann er på vei opp. Trillingtjerna er typiske små markaputter som år om annet gir fra seg stor fisk, mens de andre år kan virke enten fisketomme eller overbefolket. De settes ikke ut fisk her hvert år, noe som forklarer mye av svingningene.

Bærumsmarka og Krokskogen fra Lommedalen

 

Denne ørreten har hatt det godt. Mange av vannene i marka, både små og store, har ørreter som dette. Foto: Dag Øyvind Ingjerd/OFA

 

I Bærum i vest strekker Lommedalen seg innover i marka, med flere skogsveier innover. Burudvann i Lommedalen enklest å komme til og er godt besøkt. Vannet har noen dugelige brasmer. Er det ørret du er ute etter fins de der, men da bør du heller legge ruta til et annet vann. Småtjernene rundt Haslumseter kapell kan av og til huse fin ørret. Det samme gjelder lille Øyervann noen hundre meter sørøst for Burudvann.

 

 

Mer smågodt

De regulerte vannene Byvann, Småvanna og Trehørningen har godt med ørret. Best fiske lengst inn. Husk at det er drikkevannsrestriksjoner her. Bading og telting innen 100 meter er forbudt.

I området fins også en rekke småtjern som bør sjekkes. Vest for Lommedalen finner du Svarttjern som er lite besøkt, vanskelig å fiske i på grunn av tett skog, men av og til gir fra seg flott skogsørret.

Midtskogtjerna, Sakromstjern, Ristjern, Steffenstjern, Tvillingvanna og Stemnålstjernet ligger alle i denne delen av marka og er vel verdt et besøk.

 

 

Nordmarka sør fra Tryvann

 

Når våren har satt seg er det tid for scener som dette. Foto: OFA

 

Tar du bil eller bane til Tryvann kan du velge den raske veien – de bratte bakkene bak Tryvannstårnet, eller gå rundt. Det er mange merka løyper og stier så det er ikke vanskelig å finne veien. Du behøver heller ikke gå langt for å finne ørreten, faktisk ikke lenger enn til Øvresetertjern på toppen av åsen. Veien går rett forbi så fred og ro er det ikke mest av her. I mai risikerer du å få russ i bakslengen.

Nede ved Tryvannstua er det fortsatt en del folk, men du har flere vann og tjern og velge mellom. Store Tryvann er et godt ørretvann. Fisk opp til 500 g er vanlig. Ørreten går ofte langt fra land på dagen.

Lille Tryvann gror litt igjen utover sesongen, men har ørret som passer steikepanna og en og annen fin abbor. Ta med unga og prøv med dupp og mark. Bjordammen som ligger like ved er fullt av ørret opp til 200 g. Fint vann hvis du har blanka de andre stedene.

Skomakertjern forer snøkanonene i alpinbakken og har lite villmarkspreg. Allikevel er det verdt å ta noen kast. Det er noen rapporter om ørret opp mot 40 cm herfra.

Edelfisk på Kopperhaugen

Kommer du deg lenger inn, og det anbefales, kommer du til noen av de bedre ørretvannene i denne delen av marka. Blankvann er alltid verdt et besøk, men spesielt når den store døgnflua Ephemera vulgata klekker og svermer i siste halvdel av juni.

Kopperhaugvann har blitt et veldig godt ørretvann med godt med fisk fra 4-700 g. Mange med mørk rød kjøttfarge. OFA setter fisk jevnlig i vannet, og kommer du dit rett etter et utsett kan du få inntrykk av at vannet er overbefolket av småørret. Men vent til kvelden, så kan du se de voksne vise seg nærmere land (men ofte for langt ut allikevel.)

Det er tillatt å fiske fra båt i vannet og det anbefales. Båt kan leies på Kopperhaughytta til DNT, hvor det også er servering.

 

Bjørnsjøen er stor som dyret den er oppkalt etter. Den mest brukte fiskeplassen er oset fra Hakkloelva, men store deler av sesongen er dette et sted med mye småfisk. Kano og wobbler er bedre hvis du skal komme på talefot med ørretene på flere kilo som lever her. (Blir det virkelig varmt i vannet kan riktignok storfisken sige mot oset i ly av mørket.)

 

Storørretsjøer

Kommer du deg enda lenger inn kommer du etterhvert til Bjørnsjøen, en del av hovedvassdraget i Nordmarka. Bjørnsjøen har en liten til middels ørretbestand, med mulighet for noen skikkelige store på 5 kg eller mer. Kano og wobbler er nyttig redskap hvis du skal jakte stor Bjørnsjørret, men den største som er tatt i vannet ble tatt på flue fra land en mørk og regntung høstnatt ... 

De andre store sjøene du kommer til når du beveger deg enda lenger inn er også gode tips for deg som absolutt må fange en kjempeørret. Det fiskes lite målrettet etter store fiskespisende individer, men de fins i Fyllingene, Store og Vesle Sandungen, Hakkloa og Helgeren (og de andre store sjøene i marka.)

I dette turtipset om å padle gjennom Nordmarka får du mange gode tips, selv om du ikke har med deg kano. Sykkel er også glimrende for å komme seg langt inn kjernen av Nordmarka.

 

 

Nordmarka øst – fra Hakadal

 

Elvann er et populært fiskevann hvor du ofte treffer på andre fiskere. Kommer du deg litt lenger inn i marka får du betydelig mer plass for deg selv. Foto: Vegard Veberg

 

Toget til Hakadal har lagt grunnlaget for mang en minneverdig fisketur.

Om du tar toget eller kjører bil, går inn eller tar sykkelen eller skiene fatt, denne delen av marka har mange spennende vann med gode forhold for flue-, sluk- is- og markfiske etter ørret med god snittstørrelse.

Sjanser for å få røye, også fra land etter isløsning og på høsten, er heller ikke vanlig i Oslomarka. Selv om området er mye lenger fra Sentrum enn de sørligere delene, er det godt besøkt.

Hakadalstroikaen

Elvann er det første vannet du kommer til når du har overvunnet kneika fra Hakadal. Elvann er et vanskelig vann med flott ørret, noe mange andre fiskere har oppdaget også.

Det er ikke overraskende siden vannet har noen av markas fineste røyer og flotte klekkinger av den lille myrdøgnflua, Leptophlebia vespertina. Vil du føle skogens ro og ha flere fiskeplasser for deg selv, kan det lønne seg å dra litt lenger inn – bokstavelig talt gå over bekken etter ørret.

 

 

Like ved Elvann, på vei opp fra Hakadal finner du Langvann. I likhet med Elvann er bomtur mer regelen enn unntaket, men vannet har flott med feit ørret fra fem til åtte hekto, og er du på røyevarpet utenfor Langodden til riktig tid kan du få flott røye på trekvart kilo eller litt mer.

Langvann er egnet for fiskere som vil bruke tid på å bli kjent og finne ut av vannet og ikke er opptatt av mest mulig fisk i håven. Både klekkinger av liten og stor myrdøgnflue (Leptophlebia marginata) lokker som regel fisken til vak, fra isløsning til et godt stykke inn i juni.

 

 

Trehørningen er også et ganske stort vann med flott og vanskelig fisk. Siste prøvefiske ga flest ørret fra 4-6 hg med enkelte opp mot kiloet. Ørreten har mørk rød kjøttfarge og prima kvalitet. Vær forsiktig på nyisen i dette vannet. Den kan være skummel.

 

 

Kulper og tjern

Gunnarskulp er forbundet til Trehørningen med en bekk som går under myra. Vannfargen beskrives som juleøl. År om og annet tas det en del flott abbor her. Best for isfiske.

 

 

Øvre Øyvann er et mellomstort skogsvann med skog langs det meste av bredden. Vannet ligger unna veien og er betydelig mindre besøkt enn Elvann og Langvann. Bunnen består av noe mudder, steinete områder og en del sunkne røtter og stokker.

Vannet har en liten ørretbestand som åpenbart har det ganske godt. Fet fisk over halvkiloen opp mot ni hekto er vanlig, men det er et stykke mellom dem. Den store innsjødøgnflua, Ephemera vulgata, fins her.

Nedre Øyvann, har en del fin ørret fra 2-5 hekto og er enklere å fiske for fluefiskere som trenger baksleng.

 

Flott røye tatt på tørrflue i Elvann. Det er fortsatt mulig å få disse vakre fiskene i Nordvann, Elvann og Trehørningen.

 

Storfiskpotensial

Nordvann er et stort skogsvann med potensiale for storfisk. Ørreten kan bikke kilosgrensa, men du må regne med å bruke mye tid per fisk.

Vannet var tidligere kjent for flott røye. Røyebestanden har dessverre gått tilbake grunnet tilslamming av den viktigste gyteplassen. Det jobbes med 

OFA har gjort noen forsøk på å avhjelpe situasjonen ved å sette ut røye, og anmoder om forsiktig uttak og gjerne gjenutsetting hvis du får dem.

 

 

Nordre og Søndre Anderstjern er to fine og typiske markatjern. Fisk på 250-350 gram er vanlig. Ørreten i nordre har noe dårligere næringsforhold enn i det søndre, som av og til overrasker med pen markaørret. Det er registrert ørret over kiloet i begge vann.

 

 

Begge Måsjøene er lett tilgjengelig og ganske godt besøkte gode markavann. Søndre Måsjøen er grunnest og varmes opp raskere enn det nordre. Ørret på 1,5 kg er observert på gytebekkene.

 

 

Nordmarka nordøst – fra Stryken

 

Når den store døgnflua Ephemera vulgata klekker i marka, viser ørreten og vise seg i voldsomme vak. Men ikke glem de mindre slektningene marginata og vespertina. De første klekker kort tid etter isløsning. 

 

Har du kommet deg helt inn hit vil du merke at du er betydelig lenger unna byen. Mange av vannene er karakterisert som villmarksvann av OFA. Trafikken er ikke på langt nær like stor som i de sørlige innfallsportene, men toget til Stryken frakter en hovedvekt av turgåere og enkelte fiskere hit.

Nordre Djupdalstjern ligger langs veien innover fra Stryken. Det er et lite, dypt og næringsfattig myrtjern med litt for mye ørret og abbor. Men det er lett å få fisk her og kan være fint for familieturer hvor alle skal ha en god sjanse for å få napp. I det søndre tjernet er det tatt ørret opp til sju hekto, men de er betydelig verre å få.

 

 

Snittet øker med antall skritt

Daltjuvfløytene er også egnete "treningsvann" med litt for mye ørret rundt 200 g. Vil du ha større fisk er Lille Daltjuven og Manntjern betydelig bedre valg. I det første er det stabilt med ørret opp til 700 g, mens de i Manntjern som regel er litt mindre. Fine teltplasser ved begge vann.

Store Daltjuven lenger inn har ørret på flere kilo, ganske stor sik, litt røye og virkelig stor abbor. Fisken vaker ofte langt utpå. Tillatt med flytering.

 

 

Branntjernshøgda

Drar du enda lengre inn kommer du etterhvert til Branntjernshøgda. Store og Lille Kalvetjern og Nordre Branntjern er de viktigste. Det går noen kilosørreter i disse vannene og ørret på 35-40 cm er relativt vanlig.

Litt lenger nord finner du Grimsvann. Vannet var originalt et av de beste i marka. Så var det lenge overbefolket. Nå rapporteres det stadig oftere om flotte skogsørreter fra Grimsvann. Det er kronglete å gå og kaste langs land. Flytering er tillatt og anbefales.

 

 

Nordmarka nordvest

 

Abbor er en undervurdert matfisk. Lær deg trikset med å få ut alle beina, så kan det hende du får deg en ny favorittfisk. Statskog viser deg hvordan i denne videoen. Foto: OFA

 

I denne delen av marka er ikke alt like tilgjengelig. De enkleste og beste innfallsportene for fiskere er enten til Tverrsjøstallen og sørover til Katnosa med kano, eller inn fra Damtjern og inn til Storflåtan og Vesleflåtan. Begge rutene egner seg med kano, mens Damtjern er det beste valget med sykkel.

Her kan du lese om hvordan en ekspedisjon med kano og fiskestang gjennom Nordmarka kan gjøres.

Fra Damtjern tar de fleste turen til Storflåtan og Vesleflåtan. Dette er store vann som allikevel ikke er de vanskeligste å få fisk i. Begge vannene har gode bestander av Ephemera vulgata. Klekkingene starter gjerne ganske seint så høyt i marka – her kan du ha godt tørrfluefiske langt inn i juli.

Andre vann som er verdt å sjekke når du kommer fra Damtjern er Store og Lille Abbortjern og Bleiksjøen. Alle har fin ørret, med enkelte store individer observert på gytebekkene.

 

Spålen og naturreservatet rundt er et eventyr av ro, ensomhet og gammelskog. Fisk er det også. Her ser vi nordenden av Spålen. Foto: OFA

 

Katnosa er et godt fiskevann, som ikke er så mye besøkt, hvor du lett kan få den gode turfølelsen. Den nordre delen av vannet ligger i Spålen-Katnosa naturreservat.

Ørret fra 3-6 hekto er ganske vanlig, og det svømmer enkelte betydelig større individer der. De tas vanligvis fra kano, som den på snaue seks som ble tatt der for noen år siden.

Spålen og gammelskogen i Spålen naturreservat har mange naturkvaliteter som er verdt å oppleve. Det fins en og annen fiskespisende ørret her, men vannet er i stor grad preget av ganske mye sik som gir ørreten vel mye konkurranse i matfatet.

Er det godt med vann i Spålselva er den verdt turen. Det er tatt mang en flott ørret i elva som renner fra Spålen til Katnosa, men du har bedre sjanser i Katnosa. Forholdene må være riktige, og beveren bør ha holdt seg for god for å sabotere ørretens vandringsmuligheter for mye.

Finnvann og Fagervatnet ligger på hver sin side av Spålen. Begge er spennende villmarksvann med fine ørretbestander. Størst fisk i Fagervatnet, men enklest å gå og fiske ved Finnvannet. Kilosørret fins i begge.

 

 

Østmarka fra Nøklevann

 

Nøklevann godt besøkt av folk på tur og fiskere. Vannet er vanskelig, men de som legger ned mye tid på de rette stedene blir belønnet med voksen gjedde og ørreter på tre-fire kilo. Foto: Kjetil kvien Madsen

 

Et av områdene i marka som er enklest tilgjengelig er Nøklevann og vannene innenfor. Går du fra Rustadsaga er Nøklevann det naturlige målet.

Vannet har stor ørret, flott abbor og gjedde, og muligens en og annen canadarøye som fortsatt lever. Er du ute etter stor fisk er Nøklevann et av de beste vannene i Østmarka, på tross av at det brukes av mange fiskere.

Nøklevann er likhet med de fleste andre storfiskvann ikke et enkelt vann å få fisk i, hvis du ikke tar til takke med smågjedde, abbor og mort. De fleste som fisker etter de store, bruker kano eller annen farkost og mange timer per fisk. Ørret på 3-4 kg er ikke uvanlig for de som dorger rundt i sommernatta.

Her kan du lese flere fiske- og turtips for Nøklevann.

Østmarka fra Østmarksetra

 

I Østmarka finner du flere myrtjern hvor fisken ofte går helt inne ved myrkanten langs land. Da gjelder det å holde lav profil og trå ekstremt varsom på myra. Foto: Stig Werner

 

Vil du være mer for deg selv, og samtidig oppleve enklere fiske er det en god ide å gå inn fra Østmarksetra. Da kommer du inn ved nordenden av Nøklevann, og kan gå til flere spennende småvann:

Langsmale Hauktjern er et typisk markavann med god bestand av ørret fra 2-4 hekto som ikke er for vanskelig å komme på talefot med. Vannet fiskes ikke mye og kan være vanskelig å fiske fra land. Vannet er åpent for flyteringsfiske og er et fint turmål. Kløftene på vestsiden er verdt turen i seg selv. Mye småabbor og mort. Ørreten spiser mye snegler.

Villmarksvannet Kroktjern er et bedre ørretvann enn Hauktjern, siden morten ikke er tilstede som næringskonkurrent til ørreten. Ørret på 800 gram er registrert i nyere tid. Fint vann for satsing på litt større ørret.

 

 

Den lille Mariholtputten har gitt fra seg ørret opp til 350 gram i nyere tid, men bestanden er ikke godt kjent. Det er registrert mort her, og vannet har muligens også karuss.

Østmarka fra Grønmo

 

Abboren er vanlig i mange markavann. Den er mye bedre å spise enn mange tror, og en flott fisk for å få barn interessert i sportsfiske. Foto: OFA

 

Årets første ørret etter isløsning tas ofte i Rundvann, ett av flere små tjern innenfor Grønmo fyllingsplass. De andre småvannene er Sølvdobla, Trollvannet, Smalvann og Svartkulp. I Søvdobla vaker det tett av småfallen ørret, mens de andre vannene har bedre muligheter for større fisk.

De minste tjernene er veldig små, men kan allikevel huse flott ørret. Mange fine flytemyrer gjør vannene populære blant fluefiskere, og siden isen ofte går tidlig på Rundvann kan det bli litt folksomt her de første helgene av sesongen.

Går du litt lenger inn kommer du til Langvannet. Der er det tatt ørret på over tre kilo. Vannet er tett befolket av mort som enkelte ørreter begynner å fråtse på. Da blir de store. 

Er du i traktene kan også småvannene Tretjerna være verdt et besøk. De ligger helt inne ved sørenden av drikkevannsreservoaret Sør-Elvåga og er lite besøkt.

Østmarka fra Losby

 

I mange av de store vannene i østmarka er det både gjedde, mort, lake og andre arter. De beste ørretvannene i Østmarka har som oftest bare ørret og abbor, eller kun ørret. Foto: OFA

 

En annen ganske populær innfallsport til Østmarka går via Losby gård. Da kommer du ganske raskt til nedre del av Losbyvassdraget.

Mønevann, Fløyta, Geitsjøen, Mortensrudvann og Drettvannet har ganske komplekse fiskesamfunn med mye mort. Selv om du kan få enkelte store fiskespisende ørreter her er det ikke å anbefale hvis du ikke vil investere mye tid.

Tar du derimot turen inn til Tappenbergvann og legger inn en tur til Øvre og Nedre Bjørntjern har du sjanser for å oppleve godt ørretfiske. Tappenbergvann er ved siden av Skålsjøen de beste ørretvannene i denne delen av marka.

Lillomarka fra badedammen

 

Det er hundrevis av vann som dette i delen av Oslomarka som forvaltes av Oslomarka Fiskeadministrasjon – og du trenger bare OFA-kortet for å fiske i alle sammen. Foto: OFA

 

Fisket har etter sigende blitt bedre og bedre i denne delen av marka, øst for Maridalen og nord for Groruddalen.

Området er lett tilgjengelig fra parkeringsplass nedenfor Steinbruvann. Er du glad i å fiske gjedde og abbor behøver du ikke gå lenger. Det fins noen store gamle ørreter her også, men er det den artebn du er ute etter er det bare å komme seg lenger inn.

Sky aurevannsaure

Aurevann er det beste ørretvannet i Lillomarka. Vannet har blitt betydelig bedre de siste årene, og klarer du å overliste den sky ørreten som lever i det krystallklare vannet, er den ofte fin med lys rød til rød kjøttfarge.

Aurevannsputtene like ved er gode tips hvis Aurevannsauren er vrien. Den nordre putten har litt større ørret og stabilt fiske enn det nedre. Lomtjern er også et fint lite skogstjern egnet for dagsturer. Lusevasan er et langsmalt, dypt og næringsfattig tjern med ørret opp til 350 g.

Flere flotte småvann

Bleiktjern er et godt tidligvann med ørret fra 2-300 g som normal fangst. Nordre og Søndre Langvann har blitt gode ørretvann med flott fisk.

Det er flere små vann og tjern i Losbymarka som kultiveres og ørretbestandene vil endre seg over tid. Sjekk gjerne innom småvannene i Losbymarka hvis du ikke har vært der på en stund.

 

 

Husk at du bare trenger OFA-kortet for å fiske i alle vannene som nevnes her, og flere hundre til.

Fiskekort for Oslomarka

Skitt fiske og nyt turen, uansett fangstresultat!

Sjekk også 10 hytter nær Oslo

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tips om fiske, hytter og jakt i Norge.

Relaterte artikler

Se alle artiklene
Fiske Tips fra lokalkjente Sikre isfisketips for ørret og røye

Drømmer du om fargesprakende røyer under isen, eller en grov vinterørret? Inatur gir deg tipsene.

Fiske Røyetips fra høst til vår

Fra røya samler seg på varpene på høsten til seinvinteren og vårens kikkfiske i fjellvannene; det kommende halvåret er en spennende tid for røyefiskere.

Fiske Hytter Renaelva – høstfiske i verdensklasse

Elva har svært stor ørret og harr, som gladelig tar tørrfluer. Høstfisket i elva kan være legendarisk når du treffer med forholdene. Her får du tips til fiske...