Jakt:

Storviltjakt på auksjon 2024

Åremålsleie av jaktterreng har lange tradisjoner. Her finner du storviltjakt på åremål på auksjon.

Jakt på auksjon

For å delta i en nettauksjon på Inatur må interesserte registrere seg med kontaktinformasjon og gjennomgå en sikkerhetsverifisering. 

Auksjonene har fastsatte tidsfrister, og budene er bindende. 

Inatur forsikrer at personvernet til brukerne er sikret i henhold til gjeldende lover og regler. 

For mer informasjon om jakt på auksjon, kontakt Stein Oddvar Østgård i Inatur.no på steino@inatur.no eller telefon: 905 08 589.

Her finner du storviltjakt på auksjon. Det kommer flere tilbud til den nærmeste tiden.

Du kan også søke på "auksjon" på Inatur.no for å finne de auksjonene som til en hver tid er aktive.

Hvis ikke annet er oppgitt er åremålsperioden på fem år (2024-2028.)

Jakt på elg, hjort og rådyr i Åmotsdal -Vest Telemark

Budfrist 20.02.2024 kl. 20.00. | Utropspris: kr 60 000,- pr. år

Eiendommen strekker seg over omtrent 2000 mål. Her finner du en jakthytte ved et tjern som gir muligheter for garn- og stangfiske. Det er også tillatt å jakte småvilt, storfugl, og rådyr. Videre kan jegere delta i elg- og hjortejakt gjennom det etablerte jaktlaget tilknyttet terrenget.

Hytta disponeres av jegere hele perioden fra 1. sept til 23 desember. 

Kvote elg er som regel 2 dyr, 4 løyver på rådyr og en økende hjortestamme som ønskes redusert og går under en felleskvote. Ingen begrensning på småvilt.

Det første året er et gjensidig prøveår.

Gå til Åmotsdal

Powered by Labrador CMS