Jakt på auksjon i 2023

Her finner du gode jaktfelt for rypejakt som legges ut på auksjon for åremålsleie.

Skrevet av

Inatur Norge

Foto: Bernt Østhus

Private jaktterreng har blitt leid ut på åremål i lang tid. Nå skjer flere av transaksjonene på nett.

Her finner du aktive auksjoner om småviltjakt.

Du kan også søke på "auksjon" på Inatur.no for å finne dem.

Hvis ikke annet er oppgitt er åremålsperioden på fem år (2023-2027)

Rypejakt Dalsbygda, Felt 1. Mastukåsa

Mastukåsa er et meget godt produksjonsområde for lirype (av de beste i Sør-Norge), med frodig snaufjell i øst, og myr og bjørkeskog i vest. Åremålet er fem år. 16.000 daa. Inntil seks gevær samtidig.

Enkel adkomst helt fram via et godt vedlikeholdt veinett i Vangrøftdalen.

Inntil seks gevær samtidig per jaktfelt.

Budfrist 06.02.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 300 000,– pr. år

Gå til Mastukåsa

Rypejakt Dalsbygda, Felt 2. Åslia

Åslia ligger sørvendt mot Dalsbygda, med bilvei helt fram. Jaktfeltet på 32.000 daa. består av frodig snaufjell, bjørkeskog, med partier av myr. leies ut for fem år. 

Fra parkeringsplassen i Åslia og inn på den høyeste toppen i nordøst er det en høydeforskjell på cirka 330 meter.

Inntil seks gevær samtidig per jaktfelt.

Budfrist 07.02.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 300 000,– pr. år

Gå til Åslia

Rypejakt Dalsbygda, Felt 3. Rabblia

Rabblia er et godt lirypeområde med jevn produksjon fra år til år. Terrenget er kupert med både bjørkeskog og frodig snaufjell.  

Det meste av terrenget på 20.000 daa. ligger rundt 1000 moh.

Inntil seks gevær samtidig per jaktfelt.

Budfrist 08.02.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 200 000,– pr. år

Gå til Rabblia

Rypejakt Dalsbygda, Felt 5. Vangrøfta sør

Vangrøfta Sør er preget av gode rypebiotoper med grasvokste småmyrer og en god del vierkjerr. Det er brukbart med rype nede i bjørkeskogen også.

Fra Stordjupsjøen til toppen av Midthogna er høydeforskjellen 365 meter.

Inntil seks gevær samtidig per jaktfelt. Totalt areal: 17 000 daa.

Budfrist 09.02.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 300 000,– pr. år

Gå til Vangrøfta Sør

Rypejakt Dalsbygda, Felt 4. Vangrøfta nord

Rypejakta i terrenget foregår i hovedsak vest for setergrenda Nordervollen, i området rundt Litjdjupsjøen (953 moh.)

Fra Nordervollen og opp på Norderhogna er det en høydeforskjell på 350 meter. Over skoggrensa er det stort sett frodig snaufjell.

Noe fjellrype rundt toppen av Norderhogna, ellers godt med lirype i området - også i skogsområdet mot Gruvåsen.

Inntil seks gevær samtidig per jaktfelt.

Budfrist 10.02.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 300 000,– pr. år

Gå til Vangrøfta Nord

Rypejakt Dalsbygda, Felt 7. Såttåhaugen øst

Såttåhaugen øst et stort og lett tilgjengelig jaktområde på 21.000 daa som ligger innerst i Vanngrøftadalen.

Jaktfeltet ligger øst for veien til Forollhogna, med enkel tilgang til jaktterrenget via Fjellveien på Kløftåsen. Området i og rundt Forollhogna Nasjonalpark er kjent for å være ideelt for rypejakt.

Her finner du lavt snaufjell preget av en god del vierkjerr, med innslag av små bjørkekruller og flotte myrområder. Stabil bestand av både lirype og noe fjellrype.

Inntil seks gevær samtidig per jaktfelt.

Budfrist 11.02.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 250 000,– pr. år

Gå til Såttåhaugen øst

Rypejakt Dalsbygda, Felt 8. Såttåhaugen vest

Såttåhaugen Vest er kanskje det mest spennende jaktfeltet i Dalsbygda.

Området ligger innerst i Vanngrøftdalen, med Tverrfjellet mot syd-vest og Forollhogna-toppen mot nord-vest. Et stort og lett tilgjengelig jaktfelt i et av Norges beste områder for rypejakt.

Her finner du fantastiske fjelltopper som huser fjellrype, men også lavt snaufjell preget av en god del vierkjerr med innslag av små bjørkekruller og grasvokste myrområder hvor lirypa trives godt.

Inntil seks gevær samtidig per jaktfelt.

Budfrist 12.02.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 350 000,– pr. år

Gå til Såttåhaugen vest

Rypejakt Dalsbygda, Felt 6. Sætersjøvola

Sætersjøvola er et stort og bygdenært jaktområde på 30.000 daa. som i all hovedsak ligger øst for veien til Kjurrudalen, med enkel tilgang til jaktterrenget via Setersjøveien.

Her får du lavt snaufjell preget av en god del vierkjerr, med innslag av små bjørkekruller og grasvokste myrområder.

Inntil seks gevær samtidig per jaktfelt.

Budfrist 13.02.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 200 000,– pr. år

Gå til Sætersjøvola

Låggia i Nord-Østerdalen er et fantastisk rypeterreng, hvor du kan gå i fred i dagesvis.

Rypejakt i Nord-Østerdalen: Låggia

Langt inne i Knutshø Landskapsvernområde strekker terrenget seg fra Vesl-Børsjøen på 956 moh. til Låggia på 1452 moh. Jaktfeltet består av spredte bjørkekruller, vier, lyng og reinlavrabber.

Låggia er et av de beste jaktfeltene i Nord-Østerdalen, hvor du også kan gå en uke uten å møte andre. Godt ørretfiske i vannene.

Seks faste jegere som kan ta med seg gjestejegere i inntil 20 jaktdager.

Budfrist 14.02.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 170 000,– pr. år

Gå til Låggia

Rypejakt i Nord-Østerdalen: Rødalen

Terrenget består av drøye 39 000 daa med noe bjørkeskog, frodig snaufjell og høyfjell mot Rødalshøa og Grønhøa. De lavereliggende delene har mange gode rypebiotoper, og særlig i skogkantene på begge sider av dalen trives lirypa.

Det er i gode år bra med fjellrype i Rødalshøa og Grønhøa. I hele området fra Rødalen til Låggia har det vært lavt jakttrykk i lang tid.

Seks faste jegere kan ta med seg gjestejegere i inntil 20 jaktdager.

Budfrist 15.02.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 90 000,– pr. år

Gå til Rødalen

Rypejakt Hardangervidda: Halnetunga

Halnetunga er et svært attraktivt jaktfelt på 25.000 dekar i den sørvestlige delen av Halne Sameige. Terrenget er oversiktlig og ligger over tregrensen mellom 1150 og 1290 moh. Landskapet preges av steppelignende vegetasjon, men med godt innslag av vier langs vassdrag.

Godt hundeterreng og gode forhold for lirype. Inntil seks gevær og seks hunder på jaktfeltet.

Budfrist 16.02.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 400 000,– pr. år

Gå til Halnetunga

Rypejakt Hardangervidda: Krækjafeltet – 2

Dette er et godt jaktfelt på 10.500 daa. i den nordvestre delen av Halne Sameige. Lett terreng fra 1150 og 1290 moh.

Terrenget har både fjell- og lirype. Ved høydene i vest kan en oppleve store flokker med fjellrype, mens lirypa dominerer langs vassdraget.

Inntil fire gevær og fire hunder på jaktfeltet.

Budfrist 17.02.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 190 000,- pr. år

Gå til Krækjafeltet – 2

Rypejakt Kvikne: Eidsfjellet

Sørvest for Forollhogna nasjonalpark finner du dette området på 25.000 daa. Det grenser opp mot Magnildsjøan i Tolga kommune og Magnildalen i Tynset kommune.

Det er to buer med fire sengeplasser i terrenget. Andre overnattingsmuligheter kan ordnes.

Største høyde er Eidsfjellet på 1121 moh. Seks faste jegere kan ta med seg gjestejegere i inntil 20 jaktdager.

Budfrist 20.02.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 80 000,- pr. år

Gå til Eidsfjellet

Rypejakt Hardangervidda: Songavatnet

Rett nord for Haukeli finner du dette lett tilgjengelige rypeterrenget på 10.500 daa. Største høyde er Nibbene på 1211 moh. 

Det er i senere år drevet beskjeden jakt i terrenget. Fra 25.09 foregår det elgjakt på deler av terrenget. I terrenget ned mot bygda er det en god bestand av skogsfugl som også kan jaktes på.

Største høyde er Nibbene på 1211 moh. Fire faste jegere kan ta med seg gjestejegere i inntil tolv jaktdager på terrenget.

Budfrist 21.02.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 40 000,- pr. år

Gå til Songavatnet

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tips om jakt, hytter og fiske i Norge.

Relaterte artikler

Se alle artiklene
Jakt Fiske Hytter 10 gode grunner til å velge norgesferie

Når verdensøkonomien ser bekmørk ut er norgesferie en lys idé! I Norge står kortreiste og miljøvennlige ferieopplevelser i kø.

Jakt Fiske Hytter Nyt høsten på lavbudsjett

En aktiv høstferie i friluft trenger ikke å koste skjorta.  Årstidens flotte farger lar seg like godt nyte på lavbudsjett. 

Jakt Fiske Hytter 10 Hytter i Forollhogna og omegn

Nasjonalparken med "de snille fjell" er kjent for godt turterreng, store reinsbukker, feit ørret og kaklende ryper.