Jakt på auksjon i 2023

Her finner du gode jaktfelt for rypejakt som legges ut på auksjon for åremålsleie.

Skrevet av

Inatur Norge

Foto: Bernt Østhus

Private jaktterreng har blitt leid ut på åremål i lang tid. Nå skjer flere av transaksjonene på nett.

Her finner du aktive auksjoner om småviltjakt.

Du kan også søke på "auksjon" på Inatur.no for å finne dem.

Hvis ikke annet er oppgitt er åremålsperioden på fem år (2023-2027)

Rypejakt på åremål, Langstøl, Ljosland, Agder

Budfrist 16.03.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 80 000,- pr. år

Godt og skånsomt forvaltet jaktfelt på 5.000 daa. Det er en god bestand av lirype og orrfugl i terrenget. De siste 20 årene har terrenget blitt brukt av en til to jegere i en kort periode i begynnelsen av jakta.

Jaktfeltet Langstøl ligger mellom 700 og 850 moh, men har en fjelltopp på 910 moh.

To faste jegere. Inntil to gevær og to hunder på jaktfeltet samtidig.

Gå til Langstøl

Skogsfugl og rype i Eilevstølterrenget på Geilo – 10.09 – 24.09, 2023 – 2025.

Budfrist 21.03.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 40 000,- pr. år

Eksklusivt terreng på 14.000 daa leies ut på åremål av Hol Vestre Grunneierlag de første to ukene i jakta.

Terrenget grenser til Ål i øst og gamle Skurdalsveg i vest, og fra dalbunnen og opp på åsen. Variert biotop med alt fra bratt terreng med mye gammelskog, til store åpne myrområder.

Terrenget er lite berørt av ferdsel og hytter, med unntak av noen gamle støler. Enkel adkomst via skogsbilveier og bomvei.

Det kan jaktes med maks seks gevær, samt maks fire hunder samtidig.

Gå til Eilevstølterrenget

Skogsfugl og rype i Kikutterrenget på Geilo – 10.09 – 24.09, 2023 – 2025.

Budfrist 22.03.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 35 000,- pr. år

Eksklusivt terreng på 12.000 daa leies ut på åremål de første to ukene i jakta.

Terrenget strekker seg fra Gamle Skurdalsveg i øst til fylkesveg 40 i vest (Vestliaterrenget), og går fra Hallingdalselva opp på åsen. God variasjon med noe hogstflater, gammelskog og større åpne myrområder. Lett tilgang med flere veier inn i området.

Det kan jaktes med maks seks gevær, samt maks fire hunder samtidig.

Gå til Kikutterrenget

Elg- og hjortejakt i Fossholtmarka, Hedalen

Budfrist 01.05.2023 kl. 20.00. | Utropspris: kr 80,- pr. kg*

Jaktid er fra 25. september til 15. oktober. Hytte er med i leia.

Fossholtmarka Skog er nesten 4000 mål hvor ca 3200 mål er sammenhengende areal fra elva Urula og opp lia til 700 moh. Resten av arealet ligger på andre siden av elva. Terrenget består av store hogstflater etter stormen i 2021, gran og furuskog. Jakthytta er enkel og ligger idyllisk til ved elva.

Det er anledning å felle hjort under elgjakta. Tildeling av hjort inngår i felles kvote for Sør-Aurdal og alle fellinger skal meldes inn omgående. Felling av hjort ligger ikke i feltleien.

Maks. fire jegere på jaktlaget.

*For felt hjort betales kr 10,- mere pr kilo en avtalt pris på elgkjøtt.

Gå til Fossholtmarka

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tips om jakt, hytter og fiske i Norge.

Relaterte artikler

Se alle artiklene
Jakt Nå kan du søke småviltjakt hos Statskog

Nå legger Statskog ut sitt tilbud til småviltjegere over hele landet. Noen områder er svært attraktive. 2000 nye jaktdager gjøres tilgjengelig etter kjøpet av...

Jakt Fiske Hytter Seks tips som gjør turen bedre for deg, planeten og lommeboka

En aktiv ferie i friluft trenger ikke å koste skjorta, og naturen takker deg for hver norgesferie du tar. Vinn-vinn og god tur!

Jakt Fiske Hytter Statskog: over 100 hytter og Norges beste jakt og fiske

Statskog har fått 15 nye hytter og tilbyr nå over 100 rimelige overnattingstilbud på Inatur.no, i tillegg til alle jakt- og fiskemulighetene de forvalter.