Fjelloppsynet viser vei til småviltjakta i Overhalla

Leter du etter nye jaktmarker? Hva med å prøve deg på en skikkelig trøndertiur i allmenningene i Overhalla?

Skrevet av

Inatur Norge


– Uten å ta for mye i vil jeg påstå vi har svært interessant skogsfuglterreng i området Overhalla fjellstyre forvalter, sier fjelloppsyn og daglig leder Erlend Lande Lilleberre.

Godt skogsfuglterreng nord i Trøndelag bør pirre selv den mest blaserte tiurjeger. Fagbladet Jakt & Fiske har nemlig i artikkelen "Hvor tung blir en tiur?" dokumentert at trøndertiur i snitt er merkbart større en sine artsfrender i nord og sør. 

Overhalla fjellstyre forvalter småviltjakt på 246.000 daa. 94.000 daa. av dette er høyfjell. De første periodene av jakta er det trekning på forskjellige jaktfelt, men etter 5. september legges en rekke jaktkort ut for salg på Inatur.

Kortene gjelder fra 20.09 på Alm og Ekorndal (på nordsida av Namsen), fra 25.09. på Vesterå- Landego, og fra 25.09 på Nordre Bangsjø (på sørsida av Namsen.)

Overhalla fjellstyre forvalter nesten tre hundre tusen daa jaktterreng på begge sider av Namsen.

Områdebeskrivelse

Alm og Ekorndal ligger nord for Namsen og preges av kupert snaufjell med begrenset jakttrykk i områdene lengst fra veg omkring Salfjellstu, delvis fjellrypeterreng. Det er større jakttrykk nær bilvei i området Lønntoppen de første dagene. 

– Her er det for det meste lirypeterreng, men den som leter kan finne skogsfugl i kantsonene ned mot Almdalen, sier Erlend Lande Lilleberre i Overhalla fjellstyre.

Hytter: Salfjellstu og Lønntoppstu.

Adkomst: Kjør inn til Eidsvatnet i grenseområdet mellom Overhalla og Høylandet (langs RV17), så kjører du opp en bomvei til Elgsjøen. Så før du er du fire km inne i terrenget.

Tiuren i Trøndelag har en litt annen genetikk enn sine nordlige og sørlige slektninger. Av 35 innrapporterte tiur til en konkurranse i Jakt & Fiske 2006, var de seks største tiurene alle fra Trøndelag. Illustrasjonsfoto: Jo Stenersen

Vesterå-Landego: Mest skogsterreng med enkelte rypeområder innimellom. Det foregår elgjakt fra 25.09. Godt utbygd skogsbilveinett i terrenget.

– Det er noe kantfelt, men også mye gammelskog og myrskog. Her kan du finne både trøndertiur og godt med orrfugl. På toppene finner du lirype. Et tips fra oss er å sjekke Bognheia, forteller fjelloppsynet.

Hytter: Svoltifeskstu og Framnes.

Adkomst: Det går skogsbilveinett inne i jaktfeltet. Du kjører inn enten fra Homstad i Overhalla, eller fra Bangdalen i Namsos kommune.

Høsten er ikke bare til for fuglejakt. Det er også en ypperlig tid for å jakte naturopplevelser og gire ned et par hakk for å la inntrykkene feste seg. Illustrasjonsfoto: Steinar Johansen.

Nordre Bangsjø: Felles allmenning med Grong. For det meste lirypeterreng.

– Nordre Bangsjø statsalmenning henger sammen med Vesterå.

Fjelloppsynet opplyser at du kan leie båt med hytta Bangsjøstu. Da kan du ta båten over Bangsjøene inn til hytta, og bruke den til forflytning når du er der inne.

– Men du behøver ikke gå langt fra hytta for å finne fugl. Skogsfuglen trives i skogen nær hytta og lenger opp finner du rypene, forteller Lilleberre.

Hytter: Grytsjøstu, Reinsjøstu og Bangsjøstu. I tillegg kan den gamle saugjeterhytta i Loken (Lille BæBu) og gamma i Loken brukes til overnatting.

Adkomst: Kjør inn fra Skistad til Tømmersjøen, og gå ca. 2 km inn i Almenningen. Der har du også godt storfuglterreng i barskogen, mens fjellene rundt Reinsjøen er rypeland.

Statsallmenningene i Overhalla har stabilt gode bestander av småvilt, og mye god skogsfuglbiotop.  Illustrasjonsfoto: Jo Stenersen

Her finner du jaktkort

5. september åpnes kortsalget i allmenningen for jakt fra 20. september. Den første perioden tildeles jakt og hytter ved hjelp av trekning*.

Småviltjakt i Overhalla

* Meld deg på nyhetsbrevet vårt under for å få tips om trekninger, jakt, hytter og fiske i Norge.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tips om jakt, hytter og fiske i Norge.

Relaterte artikler

Se alle artiklene
Jakt Nå kan du søke småviltjakt hos Statskog

Nå legger Statskog ut sitt tilbud til småviltjegere over hele landet. Noen områder er svært attraktive. 2000 nye jaktdager gjøres tilgjengelig etter kjøpet av...

Jakt Jakt på auksjon i 2023

Her finner du gode jaktfelt for rypejakt som legges ut på auksjon for åremålsleie.

Jakt Fiske Hytter Seks tips som gjør turen bedre for deg, planeten og lommeboka

En aktiv ferie i friluft trenger ikke å koste skjorta, og naturen takker deg for hver norgesferie du tar. Vinn-vinn og god tur!