Fisketips for Oslomarka – inn fra Hakadal

Vil du prøve fiskelykken i Oslomarka, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Her på Inatur fisketips fra de lokalkjente i OFA for hver innfallsport til marka. Nå tar vi turen inn fra nordøst fra Hakadal stasjon.

Du kan få skikkelig flott ørret i den nordøstre delen av Nordmarka. Foto: Vegard Veberg

Toget til Hakadal har lagt grunnlaget for mang en minneverdig fisketur. Om du tar toget eller kjører bil og om du går inn eller tar sykkelen eller skiene fatt, denne delen av marka har mange spennende vann med gode forhold for flue-, sluk- is- og markfiske etter ørret med god snittstørrelse.

Sjanser for å få røye, også fra land etter isløsning og på høsten, er heller ikke vanlig i Oslomarka. Selv om området er mye lenger fra Sentrum enn de sørligere delene, er det godt besøkt.

Derfor anbefaler vi å gå litt lenger enn til første telt- og fiskeplass.

Elvann

Elvann er det første vannet du kommer til når du har overvunnet kneika fra Hakadal. Elvann er et vanskelig vann med flott ørret, noe mange andre fiskere har oppdaget også.

Det er ikke overraskende siden vannet har noen av markas fineste røyer og flotte klekkinger av den lille myrdøgnflua, Leptophlebia vespertina. Vil du føle skogens ro og ha flere fiskeplasser for deg selv, kan det lønne seg å dra litt lenger inn – bokstavelig talt gå over bekken etter ørret.

Elvann er et populært vann, både blant fluefiskere og andre stangsvingere. Foto: Vegard Veberg

Langvann

Like ved Elvann, på vei opp fra Hakadal finner du Langvann. I likhet med Elvann er bomtur mer regelen enn unntaket, men vannet har flott med feit ørret fra fem til åtte hekto, og er du på røyevarpet utenfor Langodden til riktig tid kan du få flott røye på trekvart kilo eller litt mer.

Langvann er egnet for fiskere som vil bruke tid på å bli kjent og finne ut av vannet og ikke er opptatt av mest mulig fisk i håven. Både klekkinger av liten og stor myrdøgnflue (Leptophlebia marginata) lokker som regel fisken til vak, fra isløsning til et godt stykke inn i juni.

Trehørningen

Nok et ganske stort vann med flott og vanskelig fisk. Siste prøvefiske ga flest ørret fra 4-6 hg med enkelte opp mot kiloet. Ørreen har mørk rød kjøttfarge og prima kvalitet. Vær forsiktig på nyisen i dette vannet. Den kan være skummel.

Gunnarskulp

Dette lille myrvannet er forbundet til Trehørningen med en bekk som går under myra. Vannfargen beskrives som juleøl. År om og annet tas det en del flott abbor her. Best for isfiske.

Øvre og Nedre Øyvann

Øvre Øyvann er et mellomstort skogsvann med skog langs det meste av bredden. Vannet ligger unna veien og er betydelig mindre besøkt enn Elvann og Langvann. Bunnen består av noe mudder, steinete områder og en del sunkne røtter og stokker.

Vannet har en liten ørretbestand som åpenbart har det ganske godt. Fet fisk over halvkiloen opp mot ni hekto er vanlig, men det er et stykke mellom dem. Den store innsjødøgnflua, Ephemera vulgata, fins her.

Nedre Øyvann er enklere å fiske, med fine åpne myrer for fluefiskere som trenger baksleng. En del fin ørret fra 2-5 hekto

Den lille døgnflua, Leptophlebia vespertina, er en viktig vakgiver i mange vann i Nordmarka. Den nordøstlige delen er intet unntak. Treffer du riktig kan du få røye som vaker poå vespertina i begynnelsen av juni i området. Foto: OFA

Nordvann

Et Dette er et stort skogsvann med potensiale for storfisk. Vannet var tidligere kjent for flott røye. Røyebestanden har dessverre gått tilbake grunnet tilslamming av den viktigste gyteplassen. OFA har gjort noen forsøk på å avhjelpe situasjonen ved å sette ut røye, og anmoder om forsiktig uttak og gjerne gjenutsetting hvis du får dem. Flott ørret og tidvis fin abbor. Dugelige klekkinger av både døgn- og vårfluer for fluefiskerne.

Nordre og Søndre Anderstjern

Dette er to fine og små typiske markatjern. Fisk på 250-350 gram er vanlig. Ørreten i nordre har noe dårligere næringsforhold enn i det søndre, som av og til overrasker med pen markaørret. Det er registrert ørret over kiloet i begge vann.

Måsjøene

Begge Måsjøene er lett tilgjengelig og ganske godt besøkt. Begge er gode markavann. Det nordre har kanskje noen færre, men litt større ørreter. Søndre Måsjøen er grunnest og varmes opp raskest. Det nordre kommer seinere. Spennende vann for å følge utviklingen gjennom våren og forsommeren. Ørret på 1,5 kg er observert på ytebekkene.

I Oslomarka trenger du bare ett fiskekort for 550 forskjellige vann. Vannene forvaltes av Oslomarka Fiskeadministrasjon, en ideell organisasjon med medlemmer fra 18 jeger- og fiskeforeninger tilsluttet NJFF.

Fiskekort for Oslomarka

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tips om fiske, hytter og jakt i Norge.

Relaterte artikler

Se alle artiklene
Fiske Hytter Renaelva – høstfiske i verdensklasse

Elva har svært stor ørret og harr, som gladelig tar tørrfluer. Høstfisket i elva kan være legendarisk når du treffer med forholdene. Her får du tips til fiske...

Fiske Heite tips til herlig høstfiske

Krystallklar luft, skarpe farger og god plass ved selv de mest lett tilgjengelige ørretvannene. Høsten er her og vi har gledet oss hele sommeren.

Jakt Fiske Hytter Bli kjent med Børgefjell

Det store fjellmassivet på grensen mellom Trøndelag og Nordland er mer enn en turmulighet. Det er nok for et helt turliv.