Det lysner for storørreten i Tokkeåi

Endelig fikk ørretvennene i Tokkeåi gjennomslag. Den storvokste urørreten i Bandak får minstevannføring og fiskepassasje.

Skrevet av

Inatur Norge


Ørreten i Bandak og Tokkeåi har ikke bare hatt det enkelt. Reguleringen av elva hindret fisken i å komme opp til de gamle gyteplassene, og ga dem også dårligere næringsforhold.

Nå kan det bli bedre for den storvokste ur-ørreten. Etter mange års kamp har ørretforkjemperne vunnet fram: fredag 17. juni ble det fastsatt nye konsesjonsvilkår for Tokke-Vinjereguleringen.

Elva får minstevannsføring, og det skal også bygges en fiskepassasje. Disse tiltakene skal sammen bidra til at flere storørreter kommer seg opp til gyteplassene.

Original ørret

Storørreten i Bandak stammer i likhet med mjøsørreten direkte fra de første sjøørretene som svømte opp i norske elver og bekker etter istiden, for over 10 000 år siden!

Fisken har et spesielt livsløp, og bruker relativt lang tid på å bli stor nok til å beite på byttefisk i Bandak. Den bruker gjerne ti år på å bli tyngre enn et kilo. Men når den først har nådd den størrelsen blir matfatet i Bandak tilgjengelig og veksten skyter fart.

Den største ørreten tatt på stang i vassdraget veide 11,6 kg. I 2003 ble det tatt en fisk på garn som veide 15,6 kg. Den var nøyaktig 100 cm lang.

Er Tokke-ørreten verdens kuleste ørret? Den er i hvert fall en klar kandidat, og nå kan den få bedre forhold. De største ørretene som er filmet under gyting i Tokkeåi er rundt 15 kg. Video: Arnt Mollan/Mollan Media.

Gode fisketips

  • På våren og tidlig på sommaren er fisket godt i Tokkeåi. Store mengder elveniøye drar på gytevandring oppover elva, og storørreten følger gjerne med. Ein lang, grønn streamer kan være et godt tips på denne tidee.
  • Gjennom sommaren er fiske med tørrflue på sitt beste. Caddis-fiske i det øvre deltaområdet kan vere særs spennende på denne tiden av året, spesielt sent på kvelden.
  • På seinsommeren og høsten tar fisket av. Det er nå de voksne ørretene vandrer opp Tokkeåi for å gyte, og du har sjansen til å fange en virkelig ur-ørret.

Det er ikke lett å få en av disse store ruggene på kroken. Om du skulle være så heldig, ber grunneierlaget om at du setter den ut igjen for å sikre overlevingen for den unike ørretstammen i Tokkeåi.

Slik kan de største individene føre de viktige genene sine videre, og elvefisket i Tokke kan kanskje bli slik det var da rike engelskmenn reiste land og strand for å fiske den fineste ørreten de visste om.

Det er mye som gjenstår før bestanden av storørret i Bandak er i en tilstand som kan minne om fordums storhet, men nå går det i riktig retning.

Vil du oppleve en vakker elv, med enorme ørreter, er Tokkeåi et sted du bør sjekke ut.

Kjøp fiskekort

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tips om jakt, fiske og hytter i Norge

Relaterte artikler

Se alle artiklene
Fiske Høst er harvetid

Harving med mark er en urgammel metode, som kan være kjempespennende og effektiv. Her får du noen gode tips til høstens mørkeste fiskeeventyr.

Fiske August er måneden for fjellfiske etter ørret og røye

August er som regel den sikreste måneden for høyfjellsfiske etter ørret og røye. Her finner du tips til fem gode fiskeområder, godt over tregrensa.

Fiske Langtur Indre Troms våkner til liv

Har du tid og mulighet til en fisketur til Indre Troms, er de neste ukene et sikkert tips.